Cookies zijn belangrijk voor het goed functioneren van de website en om u een maximaal gebruiksgemak te bieden.
Wat zijn cookies?

Gezelschapsdieren

 

Reizen met gezelschapsdieren - regels van toepassing vanaf 29 december 2014 - Lees meer 

 

Reizen met gezelschapsdieren - regels van toepassing tot 29 december 2014

 

Reizen met een hond, kat of fret

 De regels voor het reizen met een hond, kat of fret zijn sinds 2004 in de hele Europese Unie gelijk. Voor bepaalde lidstaten kunnen wel bijkomende voorwaarden worden opgelegd. Wie zijn huisdier mee op reis wil nemen, doet er goed aan om tijdig alle nuttige informatie te raadplegen. 

 • Zich verplaatsen in België
 • Reizen vanuit België naar een ander EU-land en terug
 • Reizen vanuit een EU-land naar België
 • Reizen vanuit België naar derde landen en terug
 • Reizen vanuit derde landen naar België

 

Reizen met andere gezelschapsdieren 

************************************************************************************************************

 

Zich verplaatsen met een hond, kat of fret in België  

Om u met uw huisdier in België te kunnen verplaatsen, moet u aan deze voorwaarden voldoen:

 

Identificatie en registratie 

Elke hond in België moet verplicht geïdentificeerd en geregistreerd worden voor hij verkocht of weggegeven wordt, of in ieder geval voor hij de leeftijd van vier maanden heeft bereikt. De identificatie gebeurt met een microchip die door een dierenarts wordt geplaatst, of met een tatoeage.

 

Vaccinatie tegen hondsdolheid (rabiës) 

Voor België is vaccinatie tegen rabiës verplicht voor alle honden ten zuiden van Samber en Maas en voor honden die met hun eigenaars op campings en in caravanparken verblijven. 

Om tegen hondsdolheid gevaccineerd te kunnen worden, moet het dier geïdentificeerd zijn en een Europees paspoort hebben. De dierenarts kan het dier indien nodig op het ogenblik van de vaccinatie zelf nog identificeren en een paspoort bezorgen.  

De geldigheidsduur van de vaccinatie wordt berekend volgens de instructies in de bijsluiter en in het paspoort ingeschreven. Voor een eerste of zogenaamde primovaccinatie begint die termijn ten vroegste 21 dagen na de toepassing te lopen. Een hervaccinatie binnen de geldigheidsduur geldt onmiddellijk, buiten de geldigheidsduur wordt die als een primovaccinatie beschouwd.

 

 

Reizen met een hond, kat of fret vanuit België naar een ander EU-land en terug 

Om met uw huisdier vanuit België naar andere lidstaten van de Europese Unie te kunnen reizen, moet u aan deze voorwaarden voldoen: 

Identificatie en registratie 

Uw huisdier moet geïdentificeerd zijn. Sinds 03/07/2011 geldt enkel nog de microchip. De tatoeage mag wel nog als ze voor die datum werd geplaatst en duidelijk leesbaar is, maar niet als u naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland of Malta reist. 

Bovendien moet uw huisdier een Europees paspoort hebben.

 

Vaccinatie tegen hondsdolheid (rabiës) 

Uw huisdier moet gevaccineerd zijn tegen rabiës (hondsdolheid) en dit minimaal 21 dagen voor de reis in geval van een eerste vaccinatie, ook primovaccinatie genoemd.  

De geldigheidsduur van de vaccinatie wordt berekend volgens de instructies in de bijsluiter en in het paspoort ingeschreven. Voor een primovaccinatie begint die termijn ten vroegste 21 dagen na de toepassing te lopen. Een hervaccinatie binnen de geldigheidsduur geldt onmiddellijk, buiten de geldigheidsduur wordt die als een primovaccinatie beschouwd.

 

Voorwaarden die op 1 januari 2012 zijn opgeheven voor bepaalde lidstaten 

Om te reizen naar Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland en Malta moet u geen bloedonderzoek meer voorleggen dat bewijst dat uw huisdier immuun is tegen hondsdolheid. 

Voor Zweden is ook geen behandeling tegen de worm Echinococcus multilocularis meer vereist, voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland en Malta wel. De behandeling moet ten vroegste 120 uur en te laatste 24 uur vóór de geplande binnenkomst in één van die vier lidstaten gebeuren. 

Een behandeling tegen teken is vanaf 1 januari 2012 voor geen enkele lidstaat van de Europese Unie meer vereist.

 

Reizen met meer dan 5 dieren 

Als u reist met meer dan 5 dieren, moet u de regels voor commercieel vervoer naleven. De dieren moeten een klinisch onderzoek ondergaan en hun paspoort moet worden aangevuld met een bijkomend certificaat, dat wordt uitgegeven door de Provinciale Controle Eenheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen (FAVV).

 

Reizen met dieren jonger dan drie maanden

Dieren die jonger zijn dan drie maanden en niet gevaccineerd tegen rabiës worden niet toegelaten in Italië, Frankrijk, Finland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Malta en Zweden. Voor de andere landen, kunt u voor meer informatie terecht op de website van de Europese Unie.

   

Reizen met honden, katten of fretten naar België vanuit een ander EU-land

 

Om met uw huisdier vanuit andere lidstaten van de Europese Unie naar België te kunnen reizen, moet u aan deze voorwaarden voldoen: 

Identificatie en registratie 

Uw huisdier moet geïdentificeerd zijn met een microchip of tatoeage (duidelijk leesbaar en geplaatst voor 03/07/2011). De microchip moet voldoen aan ISO-norm 11784 en gebaseerd zijn op HDX- of FDX-B-technologie. Hij moet gelezen kunnen worden door een uitleesapparaat dat voldoet aan ISO-norm 11785.  

De identificatie van uw huisdier moet vermeld zijn in een paspoort dat voldoet aan het Europees model en aan de afleveringsmodaliteiten van de nationale overheid. Voor België zie ‘Identificatie en registratie’.

 

Vaccinatie tegen hondsdolheid (rabiës) 

Uw huisdier moet gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid volgens de aanbevelingen van de producent van het vaccin. De geldigheidsduur van de vaccinatie wordt berekend op basis van de instructies in de bijsluiter van het vaccin en wordt in het paspoort ingeschreven. 

De geldigheidsduur van een eerste of zogenaamde primovaccinatie begint ten vroegste 21 dagen na de toepassing te lopen. Een hervaccinatie binnen de geldigheidsduur geldt onmiddellijk. Een vaccinatie die buiten de geldigheidsduur is geplaatst, wordt als een primovaccinatie beschouwd. De dierenarts kan de vaccinatie pas in het paspoort vermelden als hij de identificatie heeft gecontroleerd.

Vaccinatie tegen rabiës kan slechts als geldig worden beschouwd indien toegediend na inbrenging van de microchip/tattoo (identificatie)

 

Reizen met meer dan 5 dieren 

Als u met meer dan 5 honden, katten en fretten reist, moet u aan de volgende bijkomende voorwaarden voldoen: 

 • De dieren moeten binnen de 24 uren vóór het vertrek door een officiële dierenarts klinisch onderzocht worden;
 • De officiële dierenarts van de lidstaat van oorsprong moet een certificaat afleveren.  

Voor meer informatie, lees ook Verordening (EU) nr. 388/2010 over het maximumaantal gezelschapsdieren van bepaalde soorten die onder niet-commercieel verkeer kunnen vallen.

 

Reizen met dieren jonger dan 3 maanden 

Dieren jonger dan 3 maanden afkomstig uit andere EU-landen en niet gevaccineerd tegen rabiës mogen niet naar België reizen, tenzij ze afkomstig zijn uit de rabiësvrije landen uit de lijst hieronder. De eigenaar moet wel een ondertekende verklaring opstellen die bevestigt dat het dier sinds zijn geboorte op zijn geboorteplaats heeft verbleven en niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met rabiës. 

Landen die vrij zijn van rabiës (OIE): 

 • Andorra
 • Cyprus
 •  Denemarken
 •  Duitsland
 •  Groot Hertogdom Luxemburg
 •  Finland
 •  Frankrijk
 •  Ierland  
 • Italië
 •  Liechtenstein  
 •  Nederland
 •  Noorwegen
 •  Malta
 • Monaco 
 •  Oostenrijk
 • Portugal
 • San Marino
 • Tsjechië
 • Vaticaanstad
 • Verenigd Koninkrijk
 •  IJsland
 • Zweden
 • Zwitserland

  

Reizen vanuit België naar derde landen en terug 

De voorwaarden worden bepaald door het land van bestemming.  

Identificatie en registratie 

Aangezien het EU-paspoort enkel is opgesteld in de taal van het land van uitgifte en het Engels, is het mogelijk dat het derde land een certificaat eist in zijn eigen taal.

 

Vaccinatie tegen hondsdolheid 

Landen buiten de Europese Unie aanvaarden meestal slechts een geldigheidsduur van 1 jaar voor de vaccinatie tegen hondsdolheid. Bovendien eisen een aantal landen naast het paspoort ook nog een afzonderlijk vaccinatiecertificaat en een gezondheidscertificaat.

 

Legalisatie van documenten 

Landen buiten de Europese Unie eisen dat voor de invoer van katten of honden, het vaccinatiecertificaat of het gestandaardiseerde EU-paspoort wordt gelegaliseerd door een officiële dierenarts die werkzaam is bij de overheid.  

De officiële diensten die het gezondheidscertificaat en/of het paspoort kunnen legaliseren, zijn:

 • De FOD Volksgezondheid, dienst Sanitair Beleid Dieren en Planten:

      Dr. Willem D’Hooghe (NL): willem.dhooghe@gezondheid.belgie.be

      Dr. Daphné Tamigniaux (FR): daphne.tamigniaux@sante.belgique.be

Sommige landen eisen dat de handtekening van de overheid eveneens gelegaliseerd wordt door Buitenlandse Zaken en/of hun ambassade in België. Voor de juiste voorwaarden en procedure kunt u dus best steeds contact opnemen met de ambassade van het betrokken land.

Zie Adressenlijst van de ambassades

 

Terugkeer naar België na een reis naar een land buiten de Europese Unie 

Als u terugkeert vanuit een land dat voorkomt op Annex II, deel B, sectie 2 en deel C van de Europese verordening (EG) nr. 998/2003, gelden dezelfde regels als voor het reizen binnen de Europese Unie. 

Voor terugkeer uit een land dat niet voorkomt op deze lijst moet een serologisch bloedonderzoek op antistoffen tegen rabiës worden uitgevoerd vóór het vertrek uit België, door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (W.I.V., Instituut Pasteur). 

Het resultaat van het serologisch onderzoek moet hoger zijn dan 0.5 IU/ml en blijft gedurende de ganse levensduur van het dier geldig op voorwaarde dat de geldigheid van de vaccinatie niet onderbroken wordt (hervaccinatie binnen de geldigheid van de vorige vaccinatie).

 

Reizen met dieren jonger dan drie maanden 

De voorwaarden worden bepaald door het land van bestemming, neem voor uw vertrek contact op met de ambassade.

 

Reizen met een hond, kat of fret vanuit derde landen naar België 

Gezelschapsdieren die vanuit een niet-EU-land naar België reizen, moeten aan deze voorwaarden voldoen: 

Identificatie 

De dieren moeten geïdentificeerd zijn met een microchip of tatoeage (duidelijk leesbaar en geplaatst voor 03/07/2011). De microchip moet voldoen aan ISO-norm 11784 en gebaseerd zijn op HDX- of FDX-B-technologie. Hij moet gelezen kunnen worden door een uitleesapparaat dat voldoet aan ISO-norm 11785.

 

Vaccinatie tegen hondsdolheid (rabiës) 

Uw huisdier moet gevaccineerd zijn tegen rabiës (hondsdolheid) en dit minimaal 21 dagen voor de reis in geval van een eerste vaccinatie, ook primovaccinatie genoemd.  

De geldigheidsduur van de vaccinatie wordt berekend volgens de instructies in de bijsluiter en in het paspoort ingeschreven. Voor een primovaccinatie begint die termijn ten vroegste 21 dagen na de toepassing te lopen. Een hervaccinatie binnen de geldigheidsduur geldt onmiddellijk, buiten de geldigheidsduur wordt die als een primovaccinatie beschouwd.

Vaccinatie tegen rabiës kan slechts als geldig worden beschouwd indien toegedend na inbrenging van de microchip / tattoo (identificatie)

 

 Bloedonderzoek op antistoffen tegen hondsdolheid 

Het serologisch onderzoek op antistoffen tegen rabiës is niet vereist als het land van herkomst voorkomt op Annex II, deel B, sectie 2 en deel C van de Europese verordening (EG) nr. 998/2003. 

Voor alle andere landen geldt dat het bloedonderzoek minimaal 30 dagen na de vaccinatie en minimaal 3 maanden vóór de reis moet worden uitgevoerd. De test moet gebeuren in een laboratorium dat erkend is door de Europese Unie. 

Let op: Verifieer steeds of de erkenning van het laboratorium niet verlopen is!

Het resultaat van het serologisch onderzoek moet hoger zijn dan 0.5 IU/ml en blijft gedurende de ganse levensduur van het dier geldig op voorwaarde dat de geldigheid van de vaccinatie niet onderbroken wordt (hervaccinatie binnen de geldigheid van de vorige vaccinatie).

 

Certificaat 

Een gezondheidscertificaat moet worden afgeleverd door een officiële dierenarts van het land van oorsprong maximum 10 dagen vóór het vertek. Het model van het certificaat is vastgelegd door de Europese Unie. Het certificaat blijft 4 maanden geldig. Indien een bloedonderzoek vereist is, moet u ook het analysebulletin met het resultaat kunnen voorleggen.

   

Reizen met meer dan 5 dieren 

Als u reist met meer dan 5 honden, katten en fretten, moeten de dieren aan deze bijkomende voorwaarden voldoen: 

 • De dieren moeten door een officiële dierenarts klinisch onderzocht worden binnen de 24 uren vóór het vertrek
 • De officiële dierenarts van het land van oorsprong moet een bijzonder certificaat (model vastgelegd door de Europese Unie) afleveren in plaats van het bovenvermelde certificaat

 

Reizen naar België met dieren jonger dan 3 maanden 

Dieren jonger dan 3 maanden afkomstig uit landen buiten de Europese Unie en niet gevaccineerd tegen rabiës mogen niet naar België reizen, tenzij ze afkomstig zijn uit de rabiësvrije landen IJsland, Noorwegen of Zwitserland. De eigenaar moet wel een ondertekende verklaring opstellen die bevestigt dat het dier sinds zijn geboorte op zijn geboorteplaats heeft verbleven en niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met rabiës.

 

Reizen met andere gezelschapsdieren  

Voor het reizen met andere gezelschapsdieren dan een hond, kat of fret moet u de wetgeving van het land van bestemming raadplegen. Er zijn maar voor enkele diersoorten regels voor het reizen op Europees niveau vastgelegd.  

Voor het reizen met exotische dieren dienen ook de regels van CITES gerespecteerd te worden.

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel

Contact Center: +32 (0)2 524.97.97

Contactformulier

Gepubliceerd op 18/12/2014 – Pagina laatst aangepast op 18/12/2014

Verwante documenten