Cookies zijn belangrijk voor het goed functioneren van de website en om u een maximaal gebruiksgemak te bieden.
Wat zijn cookies?

Fytolicentie

 

Vanaf 25 november 2015 kunnen nieuwe aanvragen uitsluitend gebeuren op basis van een geldig diploma/getuigschrift.


Indien u niet beschikt over een geldig diploma/getuigschrift dient u deel te nemen aan de basisopleiding en/of het examen. Voor informatie over de basisopleiding en/of het examen kan u terecht bij de volgende contactpersonen:


 

Raadpleeg de relevante sectie om meer informatie te vinden over de fytolicentie. 
 

Ik ben fytolicentiehouder en wil mijn online dossier raadplegen

Wat is een fytolicentie?

Ik wil een fytolicentie aanvragen

Ik heb een vraag

 


 

Mijn account

 

Ik ben fytolicentiehouder en wil mijn online dossier raadplegen

 

 • Ik heb een Belgisch rijksregisternummer

Aandacht! Voor een raadpleging via e-ID hebt u een elektronische kaartlezer en pincode nodig. Hebt u uw pincode niet meer, dan kan u een nieuwe aanvragen ofwel bij uw gemeente ofwel via deze link.
Inloggen met emailadres en paswoord is niet meer mogelijk.

 

 • Ik heb geen Belgisch rijksregisternummer

Klik hier en vul vervolgens uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

 • Meer uitleg over het beheer van mijn online dossier

In deze gids vindt u onder meer uitleg over

- toevoegen van een professionele activiteit

- aanvraag van een tweede fytolicentie

 • Ik heb een schriftelijke aanvraag ingediend

U ontvangt alle communicatie per post, maar indien u een Belgisch rijksregisternummer hebt, dan kan u uw online dossier raadplegen zoals hierboven beschreven.

Indien u wilt omschakelen naar communicatie via e-mail, dan kan u uw e-mailadres doorgeven via fytolicentie@gezondheid.belgie.be. Dit e-mailadres mag nog niet gebruikt zijn door een andere fytolicentiehouder. U zal dan geen communicatie meer ontvangen via de post.

[ Top ]


 

Informatie

 

Wat is een fytolicentie?

 

Een fytolicentie is een certificaat van de federale overheid dat aangeeft dat u als professionele gebruiker, distributeur of voorlichter op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen kunt omgaan (folder).

 

 • Doel fytolicentie?

Het doel van de fytolicentie is ervoor te zorgen dat de professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters op de hoogte zijn en blijven van nieuwe evoluties omtrent gewasbescherming. Door deze kennis toe te passen kunnen zij  de risico’s van deze producten voor mens, dier en leefmilieu zoveel mogelijk te beperken.

De invoering van de fytolicentie kadert in de omzetting van de Richtlijn 2009/128 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden.

 • Voor wie geldt de fytolicentie?

Een fytolicentie is vanaf 25/11/2015 verplicht voor personen die:

- gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik of toevoegingsstoffen aankopen, opslaan of gebruiken in het kader van hun beroepsactiviteiten;
- voorlichting geven over gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen;
- gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen verdelen of verkopen.

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen. Als u voor een rechtspersoon werkt, hebt u een fytolicentie nodig op uw eigen naam.

 • Vanaf wanneer is een fytolicentie verplicht?

Vanaf 25 november 2015.

Aandacht! Tot en met 24 november 2015 gelden de gebruiks-, verkoops- en opslagvoorwaarden van het huidige erkenningssysteem (erkend verkoper/gebruiker), zoals bepaald in het KB van 28/02/1994.

 • Welke fytolicenties zijn er?

Er bestaan 5 types:
- NP: Distributie van of voorlichting over producten voor niet-professioneel gebruik
- P1: Assistent professioneel gebruik
- P2: Professioneel gebruik
- P3: Distributie van of voorlichting over producten voor professioneel gebruik (een licentie P3 laat eveneens toe de taken uit te voeren van een licentie NP, P1: en P2)
- PS: Specifiek professioneel gebruik

Zie hier voor een schematische weergave. Aan de hand van deze figuur kan u bepalen welke licentie u nodig hebt.

 • Kostprijs van een fytolicentie?

Verdelers en voorlichters (NP en P3) moeten een retributie van 220 EUR betalen. Een fytolicentie wordt slechts afgeleverd na betaling van deze retributie.

Voor professionele gebruikers (P1, P2 en PS) is de fytolicentie kosteloos.

 • Hoe een fytolicentie verlengen?

Een fytolicentiehouder moet gedurende de geldigheidsduur van zijn licentie een aantal vormingsactiviteiten bijwonen. In deze tabel vindt u een overzicht van het minimaal aantal verplicht te volgen vormingsactiviteiten per type fytolicentie.

De vormingsactiviteiten worden georganiseerd door de gewesten. Na de overgangsperiode zal hierover meer informatie beschikbaar zijn.

[ Top ]


 

Over fytolicentie

 

Ik wil een fytolicentie aanvragen

 

 • U kan dit gemakkelijk online doen

Zie deze gids voor meer uitleg over het online aanvraagformulier.

 • U kan uw aanvraag ook schriftelijk indienen

Het schriftelijk aanvraagformulier voor een fytolicentie (doc/pdf) kan u hier terugvinden.

[ Top ]


 

Vragen

 

Ik heb een vraag

 

Hieronder vindt u een antwoord terug op bepaalde specifieke vragen.

Onze uitgebreide gids (weldra beschikbaar) bevat een beknopte beschrijving (opgesteld als een FAQ met vraag en antwoord) van alle voorwaarden m.b.t. de fytolicentie.

Andere vragen kan u bij voorkeur stellen via fytolicentie@gezondheid.belgie.be of eventueel telefonisch via het nummer 02 524 97 97 (helpdesk FOD).

[ Top ]

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

 

Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen
Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel

 

E-mail: fytolicentie@gezondheid.belgie.be
Telefoon FOD Contact Center: +32 (0)2 524.97.97

Gepubliceerd op 14/01/2016 – Pagina laatst aangepast op 14/01/2016

Verwante documenten