Cookies zijn belangrijk voor het goed functioneren van de website en om u een maximaal gebruiksgemak te bieden.
Wat zijn cookies?

Fytolicentie

Wat is een fytolicentie?

Voor wie geldt de fytolicentie?

Vanaf wanneer is een fytolicentie verplicht?

Welke types fytolicentie zijn er?

Kostprijs van een fytolicentie?

Hoe een fytolicentie verlengen?

Hoe een fytolicentie aanvragen?

Meer informatie over de fytolicentie


Wat is een fytolicentie?

Dit is een certificaat van de federale overheid, dat inhoudt dat u als professionele gebruiker, distributeur of voorlichter op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen kunt omgaan.


Voor wie geldt de fytolicentie?

Een fytolicentie wordt verplicht voor personen die:

• gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik of toevoegingsstoffen aankopen, opslaan of gebruiken in het kader van hun beroepsactiviteiten;
• voorlichting geven over gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen;
• gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen verdelen of verkopen.

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen. Als u voor een rechtspersoon werkt, dient u in eigen naam een aanvraag in.


Vanaf wanneer is een fytolicentie verplicht?

Vanaf 25 november 2015.

Vanaf september 2013 zal via deze website (zie verder) een elektronische aanvraag kunnen worden ingediend bij de Dienst Pesticiden en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Aandacht! Tot en met 24 november 2015 gelden de gebruiks-, verkoops- en opslagvoorwaarden van het huidige erkenningssysteem (erkend verkoper/gebruiker), zoals bepaald in het KB van 28/02/1994.

 

Welke types fytolicentie zijn er?

Er bestaan 5 types:

  • NP: Distributie van of voorlichting over producten voor niet-professioneel gebruik
  • P1: Assistent professioneel gebruik
  • P2: Professioneel gebruik
  • P3: Distributie van of voorlichting over producten voor professioneel gebruik (een licentie P3 laat eveneens toe de taken uit te voeren van een licentie NP, P1: en P2)
  • PS: Specifiek professioneel gebruik


Zie hier voor een schematische weergave. Aan de hand van deze figuur kan u uw nodige type fytolicentie bepalen.


Kostprijs van een fytolicentie?

Verdelers en voorlichters (NP en P3) moeten een retributie van 220 EUR betalen. Een fytolicentie wordt slechts afgeleverd na betaling van deze retributie.

Voor professionele gebruikers (P1, P2 en PS) is de fytolicentie kosteloos.


Hoe een fytolicentie verlengen?

Een fytolicentiehouder moet gedurende de geldigheidsduur van zijn licentie een aantal vormingsactiviteiten bijwonen. Deze vormingsactiviteiten zal de licentiehouder vanaf eind 2015 kunnen bijwonen.

De licentiehouder zal de keuze hebben uit een ruim aanbod van vormingsactiviteiten waarbij een algemeen thema van de gewasbescherming aan bod zal komen (bv. voordrachten, lessen, demo's, cursussen, proefveldbezoeken... over wetgeving, spuittechniek, alternatieve bestrijding…). Het huidige bestaande vormingsaanbod zal hiervoor (deels) in aanmerking komen.

De licentiehouder zal, binnen de geldigheidsduur van zijn licentie, vrij kunnen kiezen op welk ogenblik hij wenst deel te nemen aan een bepaalde vormingsactiviteit.

De verplichting van deze ‘aanvullende opleiding’ heeft als doel om de kennis van de fytolicentiehouder inzake gewasbescherming te verruimen en deze op de hoogte te brengen van verbeterde en/of nieuwe technologieën.

Verdere communicatie volgt.


Hoe een fytolicentie aanvragen?

Vanaf september 2013 kan u via deze link een elektronische aanvraag indienen.

Aandacht! Een e-mailadres is vereist voor een elektronische aanvraag.
(de aanvrager moet de eigenaar zijn van het opgegeven e-mailadres; dit e-mailadres zal eveneens gelden als gebruikersnaam voor de toegang tot uw persoonlijke account)

Indien u uw aanvraag indient vóór 1 september 2015 gelden volgende voorwaarden:

• Geldigheidsduur: vroege aanvragers worden beloond met een langere geldigheidsduur!
• Overgangsmaatregelen: verschillende overgangsmaatregelen (weldra beschikbaar) zijn van kracht, gebaseerd op uw diploma en/of ervaring.

Vanaf 1 september 2015 zullen bovenstaande voorwaarden niet meer gelden en zal u een erkend diploma moeten hebben of moeten slagen voor een examen (al dan niet na het volgen van een opleiding) om een fytolicentie te kunnen verkrijgen.

Het voordeel van een elektronisch dossier is dat u op elk ogenblik uw persoonlijke gegevens kunt raadplegen. U hebt een overzicht van de vormingsactiviteiten waaraan u hebt deelgenomen en kunt snel en eenvoudig een verlenging van uw fytolicentie aanvragen.

Als u met tijdelijke of vaste krachten werkt, dan kunt u via uw eigen elektronische account een fytolicentie P1 voor deze assistenten aanvragen. Dit is uw verplichting als hun verantwoordelijke.

De schriftelijke aanvraagformulieren voor een fytolicentie P2 of P3 (.doc / .pdf.) of P1 (.doc / .pdf) kan u hier terugvinden.
Elektronische aanvragen worden met voorrang behandeld. De verwerkingsduur van een schriftelijke aanvraag kan bijgevolg oplopen tot 6 maanden.

Doel fytolicentie?

Het doel van de fytolicentie is dat de professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters op de hoogte zijn en blijven van nieuwe evoluties omtrent gewasbescherming, zodoende de risico’s van deze producten voor mens, dier en leefmilieu zoveel mogelijk te beperken.

De invoering van een fytolicentie kadert in de omzetting van de Richtlijn 2009/128 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden.

Meer informatie over de fytolicentie

• Schriftelijk aanvraagformulier fytolicentie P2 of P3 (.doc / .pdf)
• Schriftelijk aanvraagformulier fytolicentie P1 (.doc / .pdf)
Gidsen
• Beschrijving systeem (FAQ) (weldra beschikbaar)
Overgangsmaatregelen aanvraag fytolicentie
• Voorwaarden voor distributeurs van producten voor niet-professioneel gebruik (weldra beschikbaar)


Folder NL / Folder DU voor de professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van producten voor professioneel gebruik
Flyer voor de handelaars en voorlichters van producten voor niet-professioneel gebruik
• Duitstalig schriftelijk aanvraagformulier (.doc / .pdf)

Gelieve fytolicentie@gezondheid.belgie.be of 02 524 97 97 (helpdesk FOD) te contacteren indien u de folder/flyer per post wenst te ontvangen.


 

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel

Contact Center: +32 (0)2 524.97.97

Contactformulier

Gepubliceerd op 31/10/2014 – Pagina laatst aangepast op 31/10/2014