• De website health.belgium.be is momenteel niet bereikbaar. We trachten het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

    Onze excuses voor het ongemak.

  • Le site Web health.belgium.be est actuellement inaccessible. Nous tentons de résoudre le problème le plus rapidement possible.

    Veuillez nous excuser pour les désagréments.

  • Die Website health.belgium.be ist momentan niet erreichbar. Wir versuchen dem Problem möglichst schnell abzuhelfen.

    Wir bitten um Entschuldigung für diese Unannehmlichkeiten.

  • The website health.belgium.be is currently unavailable. We try to solve the problem as soon as possible.

    We apologize for the inconvenience.