Cookies zijn belangrijk voor het goed functioneren van de website en om u een maximaal gebruiksgemak te bieden.
Wat zijn cookies?

Chemische producten: voorzichtigheid geboden

Chemische producten maken deel uit van ons dagelijks leven. Zo gebruiken we regelmatig reinigingsmiddelen, wasproducten, bleekwater, antikalksprays, ontstoppers, verven... Maar het gebruik ervan is niet zonder risico: heel wat problemen met het milieu en de volksgezondheid zijn te wijten aan de toename van chemische stoffen in onze leefomgeving.

Hoe uzelf en uw gezin beschermen?
In de rubriek “indeling en etikettering” vindt u meer uitleg over de pictogrammen op etiketten van chemische producten, zodat u weet welke gevaren ze kunnen inhouden en hoe u zich moet beschermen. Onjuist gebruik van chemicaliën kan immers leiden tot ernstige ongevallen en diverse gezondheidsproblemen zoals luchtwegeninfecties en irritatie van de ogen. U vindt er ook informatie over alternatieven voor chemische producten in uw huishouden of uw tuin.

Strenge normen
Chemische stoffen zijn onderworpen aan strenge normen om de gebruiker te beschermen. Zo publiceerde Europa de Verordening over de Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen (REACH) om de risico’s van de productie en het gebruik van chemische stoffen voor het milieu en de gezondheid in te perken.

Pesticiden of gewasbeschermingsmiddelen zijn chemische producten die in de landbouw en de tuin worden gebruikt om plantenziekten en plagen te bestrijden. Om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen veiliger te maken, bestaan er specifieke wettelijke regels. In de rubriek “pesticiden en op de website www.fytoweb.be vinden bedrijven informatie over de voorwaarden waaraan gewasbeschermingsmiddelen moeten voldoen.

Biociden zijn chemische of biologische producten die ongewenste of schadelijke organismen, zoals mieren, wespen, muggen, vliegen, schimmels, bacteriën afweren of doden. U gebruikt ze in of rondom uw huis. Er bestaat specifieke wetgeving voor biociden. In de rubriek “biociden” vindt u algemene informatie en uitleg over hun verpakking en etikettering. Ook bedrijven vinden hier uitleg over procedures voor het op de markt brengen en specifieke toelatingen voor het gebruik en de verkoop ervan.

Meststoffen zijn chemische stoffen die ervoor zorgen dat planten beter groeien of produceren. Ook meststoffen kunnen bij verkeerd gebruik gevaarlijk zijn en belastend voor het milieu. Algemene informatie en de relevante wetgeving vindt u in de rubriek “meststoffen”.

Er bestaat ook een aparte procedure over de uitwisseling van informatie voor de import en export van giftige chemische stoffen. U leest hier meer over in de rubriek “Invoer en uitvoer (PIC)”.

 

Voorbeelden van gevaarlijke stoffen

Asbest, kwik, sommige ftalaten (weekmakers die worden gebruikt in veel plastic producten), broomhoudende vlamvertragers en bisfenol A (een chemisch component gebruikt bij de productie van bepaalde soorten plastic ) zijn voorbeelden van schadelijke stoffen.
Zijn ook nanomaterialen (uiterst kleine materialen) schadelijk voor mens en milieu? Meer uitleg over nanomaterialen, hun toepassingen, de risico’s en de rol van de overheid vindt u in de rubriek “nanomaterialen”.
Persistente Organische Verontreinigende Stoffen (POP’s) zijn chemische stoffen die moeilijk worden afgebroken en uitzonderlijk schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. Voorbeelden en relevante wetgeving vindt u terug in de rubriek “Persistente Organische Verontreinigende Stoffen (POP’s)”.


Voor dringende medische vragen: Antigifcentrum: www.antigifcentrum.be, 070 245 245 (EHBO)
 

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel

Contact Center: +32 (0)2 524.97.97 (op werkdagen tussen 8u-12u | 13u-16u

Contactformulier

Gepubliceerd op 26/03/2015 – Pagina laatst aangepast op 26/03/2015

Verwante documenten