In de kijker


Premie voor gespecialiseerde verpleegkundigen geregeld

Fotolia_11585422_XS© photo25th
21/12/2011
Gespecialiseerde verpleegkundigen in de geriatrie en in de oncologie moeten zich geen zorgen meer maken over de toekenning van de premie in het kader van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep.

Sinds 2010 kunnen de verpleegkundigen erkend voor een bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaamheid een jaarlijkse premie ontvangen. Deze premie wordt enkel toegekend aan de verpleegkundige, erkend voor een titel of bekwaamheid, die effectief tewerkgesteld is in een erkende dienst, erkende functie of een erkend zorgprogramma van een ziekenhuis dat deze specialisatie aanbiedt, in een rustoord voor bejaarden (ROB) of een rust- en verzorgingstehuis (RVT).

Voor alle vragen in verband met de toekenningsvoorwaarde voor de premie, zie FAQ: http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg1/@datamanagement/documents/ie2faq/19065851.pdf

Begeleidende brief

Omdat de erkenningsprocedure voor de specialisatie in de oncologie en in de geriatrie vrij lang duurt, kunnen er problemen ontstaan bij de berekening van de premie. Om dat te vermijden stelde het Directoraat-Generaal `Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer’ van de FOD Volksgezondheid een brief op die bij de erkenningsaanvraag gevoegd zal worden. Deze brief vermeldt de datum waarop de administratie het erkenningsdossier als “volledig” beschouwt.

Ook de verpleegkundigen die hun erkenning al ontvangen hebben, krijgen een brief met vermelding van de datum waarop het erkenningsdossier als “volledig” werd beschouwd.

Elke verpleegkundige die aan de voorwaarde voor de premie voldoet kan met deze brief bij de directie van zijn instelling terecht om de datum van het afgesloten dossier te laten valideren als de datum waarop hij/zij voldoet aan de erkenningsvoorwaarde die bepalend is voor de berekening van de premie.

_____________________

Info:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: 02/524.97.97 of info@gezondheid.belgie.be

Verwante documenten