Cookies zijn belangrijk voor het goed functioneren van de website en om u een maximaal gebruiksgemak te bieden.
Wat zijn cookies?

Beroepsziekte

Onder beroepsziekten verstaat men die ziektes die als zodanig worden aangemerkt ter uitvoering van de wetgeving op het herstel van de schade veroorzaakt door beroepsziekten (wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 03/06/1970). Een lijst met beroepsziekten vindt u terug op de website van het Fonds voor Beroepsziekten: Lijst met beroepsziekten (WEB)

 

Een slachtoffer heeft recht op vergoeding:

  • indien de ziekte voorkomt op de lijst van beroepsziekten en het slachtoffer van de beroepsziekte werd blootgesteld aan het overeenkomstig beroepsrisico tijdens zijn tewerkstelling bij zijn openbare werkgever. Deze blootstelling aan het beroepsrisico geldt voor om het even welke arbeid die tijdens de periode van tewerkstelling wordt verricht. Het is aan de werkgever om eventueel het tegendeel te bewijzen (art. 4 van het KB van 05/01/1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector)
  • indien de ziekte op een determinerende en rechtstreekse wijze het gevolg is van de beroepsuitoefening. Het kan dus zijn dat deze ziekte niet is opgenomen in de lijst van beroepsziekten. In dit geval moeten het slachtoffer of zijn rechthebbenden het oorzakelijk verband aantonen tussen de ziekte en de blootstelling aan het beroepsrisico van deze ziekte (art. 20 bis van de gecoördineerde wetten van 12/06/1970 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten)
  • indien de beroepsziekten omschreven zijn in de internationale overeenkomsten die België verbinden, vanaf de dag waarop die overeenkomsten in België in werking zijn getreden en overeenkomstig de bepalingen ervan.

 

Indienen aangifte (HTML) - Rol MEDEX (HTML) - Beroepsprocedures (HTML) - Medische kosten (HTML) - Reiskosten (HTML) - Tijdelijke afwezigheid (HTML) 

 

 

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Adressenlijst centra + regio's per centrum

 

Contact center: 02/524 97 97

Elektronisch formulier

Mail: medex@health.belgium.be

Fax: 02/524 75 00

Gepubliceerd op 12/09/2014 – Pagina laatst aangepast op 12/09/2014

Verwante documenten