Cookies zijn belangrijk voor het goed functioneren van de website en om u een maximaal gebruiksgemak te bieden.
Wat zijn cookies?

Geneesheren-specialisten

Belangrijk bericht rond de 6de staatshervorming

Sinds 1/07/14 kennen de Vlaamse Gemeenschap, de Federatie Wallonië-Brussel, en de Duitstalige Gemeenschap voortaan de erkenningen aan de gezondheidsbeoefenaars toe.
De FOD blijft evenwel de visa afleveren. De normen en de erkenning van de stageplaatsen en stagemeesters voor artsen, tandartsen en ziekenhuisapothekers worden nog steeds door onze FOD beheerd. De opvolging van de stages gebeurt nu door de gemeenschappen.De FOD Volksgezondheid is verantwoordelijk voor verschillende administratieve aspecten met betrekking tot het beroep van geneesheer-specialist. De FOD is de contactinstantie bij uitstek voor zaken met betrekking tot:

- de administratie van de Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten en Huisartsen

- het secretariaat van de erkenningscommissie van de geneesheren-specialisten en van de provinciale geneeskundige commissies

- de administratieve opvolging van de stages van de geneesheer-specialist, in samenwerking met het RIZIV

het behoud van de erkenning als geneesheer-specialist

de erkenning als stagemeester, stagedienst en stageplaats

- de beroepserkenning van buitenlandse diploma's

 

Op het niveau van de gezondheidsberoepen houdt de FOD zich ook bezig met:

- het uitwerken van jaarstatistieken over de geneesheren-specialisten

- de procedure voor de legalistatie van medische getuigschriften bestemd voor de dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken.

 

FAQ voor de kandidaat-specialist in opleiding

 

Alle informatie over de opleiding tot arts vindt u op de websites van de Franse Gemeenschap (http://www.equivalences.cfwb.be/portail_equivalences.asp) en de Vlaamse Gemeenschap (http://www.ond.vlaanderen.be/naric/) van België.

 

De uitreiking van getuigschriften voor verstrekte hulp en de accreditatie van artsen vallen onder de bevoegdheid van het RIZIV (www.inami.fgov.be).

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel

Contact Center: +32 (0)2 524.97.97

Contactformulier

Er is geen permanentie meer. Indien u een afspraak wenst, kunt u bellen naar het contactcenter. 

Gepubliceerd op 07/01/2016 – Pagina laatst aangepast op 07/01/2016