Cookies zijn belangrijk voor het goed functioneren van de website en om u een maximaal gebruiksgemak te bieden.
Wat zijn cookies?

Bijzondere beroepstitels

6e réforme de l'Etat

De erkenning van de gezondheidszorgberoepen gebeurt door het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. Sinds januari 2016 kunt u Nederlandstalige aanvragen online doen via  www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen.

Hebt u een lopende aanvraag of doet u dit jaar nog een nieuwe aanvraag bij de FOD Volksgezondheid? Zorg en Gezondheid zal uw dossier automatisch overnemen en verder behandelen.
Vanaf januari 2016 kan u met vragen over uw erkenning terecht bij de Vlaamse overheid:
- bel 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur,
- of stuur een e-mail.


Welke bijzondere beroepstitels zijn er?

De houders van de titel van gegradueerde verpleger of van bachelor in de verpleegkunde kunnen de volgende bijzondere beroepstitels verkrijgen:

De erkenningscriteria voor de verschillende bijzondere beroepstitels die tot op heden erkend zijn kan u terugvinden via bovenstaande linken.


Hoe dient u een aanvraag in?

De procedure voor het indienen van een erkenningsaanvraag is bepaald via het Koninklijk besluit van 18 april 2013 betreffende de samenstelling, de organisatie en de werking van de Erkenningscommissie voor de beoefenaars van de verpleegkunde, en tot vaststelling van de erkenningsprocedure waarbij de verpleegkundigen ertoe gemachtigd worden een bijzondere beroepstitel te dragen of zich op een bijzondere beroepsbekwaamheid te beroepen, en de registratieprocedure als zorgkundige. (vanaf hoofdstuk 4)

Daardoor wordt de erkenning niet meer voor 6 jaar afgeleverd, maar voor een periode van onbepaalde duur (van toepassing sinds 8 juni 2007). Om de erkenning te behouden moeten de personen die zich kunnen beroepen op een bijzondere beroepsbekwaamheid regelmatig bijscholing volgen.

Het aanvraagformulier is gepubliceerd p. 165-172 van het KB van 21 april 2007 (zie BS van 08.06.2007). 


Wat zijn de beroepsmogelijkheden?

Wordt uw erkenning geweigerd? Dan kunt u binnen de 2 maanden na de beslissing beroep indienen bij de Minister van Volksgezondheid, die de aanvraag zal doorgeven aan de Nationale Raad voor Verpleegkunde.

 

 

 

Call Center: +32 (0)2 524 97 97

Gepubliceerd op 25/01/2016 – Pagina laatst aangepast op 25/01/2016

Verwante documenten