Deze  rubriek  bevat een eerste luik met multidimensionale feedback betreffende de financiële gegevens van de ziekenhuizen in België ; de informatie wordt aan de hand van tabellen en/of grafieken weergeven.

Algemeen overzicht gegevens ziekenhuizen (.PDF)

 

Contact information