eMediAtt, het elektronisch medisch attest voor ambtenaren.

Rechtstreeks via de arts !

Voortaan kan de ambtenaar die ziek wordt aan zijn arts vragen het attest rechtstreeks te registreren via een beveiligde applicatie, eMediAtt. Medex ontvangt het attest dan rechtstreeks en kan de werkgever sneller meedelen dat de afwezigheid gedekt is door een medisch attest.