Aanbevelingen betreffende de preventie en de bestrijding van Q- koorts in België: informatienota ten behoeve van de geneesheren (januari 2011) (HGR 8633 bijlage 03)