Aanbevelingen betreffende infectiebeheersing bij bouwen, verbouwen en technische werkzaamheden in zorginstellingen. Aanbevelingen voor interne en externe werknemers (april 2013) (HGR 8580)

De Hoge Gezondheidsraad heeft aanbevelingen geformuleerd betreffende infectiebeheersing bij bouwen, verbouwen en technische werkzaamheden in zorginstellingen.