Aanbevelingen betreffende de preventie en de bestrijding van Q- koorts in België: informatienota ten behoeve van het bedrijfspersoneel inzake de preventie van de overdracht aan de mens (januari 2011) (HGR 8633 bijlage 04)