Pic_aluminium

Analyse van de globale toxiciteit van aluminium en blootstellingsberekening met een bijzondere aandacht voor aluminiumverbindingen in cosmetica (April 2015) (HGR 8866)


In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid maakt de Belgische Hoge Gezondheidsraad een risicobeoordeling van de globale toxiciteit van aluminium en formuleert hij specifieke aanbevelingen over het gebruik van aluminium en aluminiumverbindingen in cosmetica, in het bijzonder in deodorants en antitranspiratiemiddelen.