Advies Exp-8 van 16 september 2013 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende de competenties en de expertise van de leden van volledig erkende commissies voor medische ethiek