Het potentieel gebruik van het humane pericard als menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens (januari 2015) (HGR 9227)

De Hoge Gezondheidsraad heeft een advies uitgebracht betreffende het potentieel gebruik van het humane pericard als menselijk lichaamsmateriaal.