Bijlage bij advies nr. 21 van 10 maart 2003 betreffende gedwongen behandeling bij gedwongen opname