Advies nr. 4 van12 januari 1998 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende de problematiek van anonieme bevallingen