De registratie van gegevens in de zorginstellingen

Deze rubriek groepeert relevante informatie over de gegevens die de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verzamelt, om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het reilen en zeilen van de zorginstellingen in België. De registratie van deze gegevens door de federale overheid, vormt de belangrijkste leiddraad voor het bepalen van het gezondheidsbeleid en voor de financiering van de gezondheidszorginstellingen in België.

 Overzicht toegangsbeheer registratiesystemen

Actueel te registreren

REGISTRATIE
PLATFORM
TOEGANGSBEHEERDER
DEADLINE
MZG Portahealth lokale beheerder Portahealth

binnen 5 maanden na einde registratieperiode
30/11/XXXX voor 1e semester
31/05/XXXX voor 2de semester

MPG Portahealth lokale beheerder Portahealth binnen 3 maanden na einde registratieperiode
30/09/XXXX voor 1e semester
31/03/XXXX voor 2e semester
MUG
1) Applicatie
2) Rapporten
1) eHealth platform/smals
2) Portahealth (RIP)
1) verantwoordelijke entiteiten (VTE)
2) lokale beheerder Portahealth
binnen 7 dagen na de interventie
Stathosp Portahealth lokale beheerder Portahealth 01/03/XXXX
Ambureg eHealth platform verantwoordelijke voor de aanvraag van het ambulancedienst-eHealthcertificaat binnen 7 dagen na de interventie
Technische cel eHealth platform/smals verantwoordelijke toegang entiteiten normaal gezien samen met MZG, maar momenteel wordt de algemene en medische directie via omzendbrief op de hoogte gehouden van deadline
MBV Registratie per formulier (e-mail) NVT minstens 1 maand vóór ingebruikname toestel

 Niet langer te registreren

REGISTRATIE
LAATSTE REGISTRATIEPERIODE
MKG 2007/2
MVG 2006/1