Dringende geneeskundige  hulpverlening

 

Op de weg, thuis, op een openbare plaats, ... iedereen loopt ooit de kans om getuige te zijn van een ongeval. Overal staan de actoren van de dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) paraat om slachtoffers te hulp te komen. Hun efficiëntie hoeft niet meer bewezen te worden. Die hulpverlening wordt georganiseerd via de inzet van een eenvormig oproepstelsel dat drie taken vervult: de eerste zorg ter plaatse, het vervoer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis en de opname in een ziekenhuisdienst.

De wet van 8 juli 1964 en zijn uitvoeringsbesluiten organiseren de dringende geneeskundige hulpverlening voor mensen die zich op de openbare weg of op een openbare plaats bevinden en van wie de gezondheidstoestand onmiddellijke verzorging vereist als gevolg van een ongeval of ziekte. Kort na de inwerkingtreding van die wet was het aantal oproepen afkomstig van privéwoningen groter dan de oproepen waarvoor de wet was ingesteld. Het toepassingsgebied van de wet werd dus uitgebreid naar particuliere ruimten.

 

LOGISTIEKE MIDDELEN

Om beter te kunnen reageren op incidenten en crisissen organiseert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid een specifieke logistiek:

Telecommunicatie

De publiekrechtelijke naamloze vennootschap All-round Semi-cellular Trunking Radio communication system with Integrated Dispatchings is een telecomoperator voor alle hulp- en veiligheidsdiensten in België. Een van de huidige doelstellingen van de FOD Volksgezondheid bestaat erin alle schakels van de dringende geneeskundige hulpverlening te koppelen aan het ASTRID-netwerk. Dankzij die operator kan al wie ASTRID gebruikt, communiceren via een beveiligd radionetwerk. Ook wordt de communicatie met politie en andere hulpdiensten vergemakkelijkt teneinde de samenwerking en de doeltreffendheid van de interventies te bevorderen.

Het radiocommunicatienetwerk ASTRID is gebaseerd op de Europese standaard TETRA, die de referentienorm is voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

  • Op het vlak van communicatie zijn de ambulances, de MUG’s en het PIT evenals politie en brandweer verbonden met het ASTRID-netwerk.
  • Op het vlak van telecommunicatie is elk MUG-voertuig voorzien van een ASTRID-radio, een draagbare Astrid-radio en een GSM. Zo kan het team voortdurend in contact blijven met de spoedgevallencentrales, de klinieken, de andere MUG’s en de ambulances.

Materiaal ter bestrijding van een ramp

De FOD Volksgezondheid beschikt over meerdere logistieke voorzieningen die georganiseerd worden door het Belgische Rode Kruis. Die bestaan uit:

  • een tent voor een vooruitgeschoven medische post
  • medisch materiaal
  • voertuigen voor het vervoer van dat materiaal.

Die voorzieningen kunnen door de interventieteams opgevorderd worden. De 11 logistieke voorzieningen zijn verdeeld per provincie en worden ingezet binnen dezelfde tijdsbestekken als de hulpdiensten, via het eenvormig oproepstelsel. Die uitrusting wordt enkel gebruikt bij belangrijke gebeurtenissen (rampen).

Strategische voorraden

Met het oog op het opduiken van eventuele nieuwe epidemieën heeft de FOD Volksgezondheid een strategische voorraad aangelegd van bepaalde geneesmiddelen en vaccins die nuttig zijn in de strijd tegen pokken, griep, bacteriële ziektes gelinkt aan bioterrorisme en bepaalde chemische risico’s.