Melamine

De inname van melamine kan voor acute gezondheidsproblemen zorgen, door kristallisatie in de urine met schade aan de nieren tot gevolg. In 2008 is er in China melamine in zuigelingenvoeding aangetroffen. Die moest verdoezelen dat de melk met water was aangelegd. De stof kan immers het eiwitgehalte van voedingsmiddelen hoger laten lijken. Meer dan 300.000 baby’s werden ziek en enkele zijn gestorven.

De EU heeft de internationale norm voor melamine in levensmiddelen, met een nog strengere norm voor zuigelingenvoeding, ingeschreven in de Europese contaminantenverordening. De norm laat geen fraude toe, maar toont de grens tussen een mogelijke minieme achtergrondwaarde en een bewuste toevoeging.