Europese lijst van aroma’s en uitgangsmaterialen die moeten worden geëvalueerd en goedgekeurd

Verordening 1334/2008 bepaalt welke aroma’s en uitgangsmaterialen een evaluatie en goedkeuring nodig hebben voor ze als zodanig in Europa in de handel mogen worden gebracht en in of op levensmiddelen mogen worden gebruikt. Deze aroma’s en uitgangsmaterialen zijn opgenomen in een Europese lijst van voor gebruik in en op levensmiddelen goedgekeurde aroma’s en uitgangsmaterialen. In oktober 2012 werd het eerste deel van deze Europese lijst, namelijk de lijst met aromastoffen, gepubliceerd in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 872/2012 tot vaststelling van de lijst van aromastoffen. Deze lijst werd nadien nog aangepast door een aantal verordeningen die bepaalde aromastoffen toevoegen of schrappen van de lijst. U vindt het geheel in een geconsolideerde versie van verordening 1334/2008, waarin de oorspronkelijke verordening aangepast werd aan (bijna) alle wijzigingen. Voor de andere goed te keuren categorieën van aroma’s en de goed te keuren uitgangsmaterialen werd een overgangsperiode van 4 jaar vastgelegd in Verordening (EU) nr. 873/2012 betreffende overgangsmaatregelen inzake de EU-lijst van aroma’s en uitgangsmaterialen.  Meer informatie over de goed te keuren aroma’s en de goedkeuringsprocedure kunt u hier  vinden. De toegelaten primaire producten voor rookaroma’s zijn te vinden in een afzonderlijk gepubliceerde lijst (zie verder).

Niet alle aroma’s en uitgangsmaterialen hebben een evaluatie en goedkeuring nodig en de Europese lijst is dus geen uitsluitend positieve lijst voor alle aroma’s zoals in de additievenwetgeving. De aroma’s en uitgangsmaterialen die geen evaluatie en goedkeuring nodig hebben, zijn dus toegelaten indien ze voldoen aan de algemene eisen in verordening 1334/2008 (definitie, algemene gebruiksvoorwaarden, ...) en zijn niet terug te vinden op de Europese lijst. Voor de categorieën van aroma’s en uitgangsmaterialen die een evaluatie en goedkeuring nodig hebben, is de lijst wel een positieve lijst met uitsluiting van andere producten uit deze categorieën.  

 

Rookaroma's

Een rookaroma is een product, verkregen door fractionering en zuivering van gecondenseerde rook, waardoor primaire rookcondensaten, primaire teerfracties en/of afgeleide rookaroma’s worden verkregen (Europese Verordening nr. 1334/2008). Primaire rookcondensaten en primaire teerfracties zijn de primaire producten, hun aantal is beperkt. Aan voeding worden echter vaker afgeleide rookaroma’s toegevoegd. Dit zijn uit primaire producten bereide aroma's.

De Europese Verordening nr. 2065/2003/EG van 10 november 2003 inzake in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken rookaroma's  voorziet een beoordelingsprocedure  voor primaire producten van rookaroma’s. Alvorens een nieuw primair product in de handel wordt gebracht, moet er namelijk een vergunning toegekend worden. De toegelaten primaire producten en hun gebruiksvoorwaarden zijn te vinden in een afzonderlijke positieve lijst met uitsluiting van alle andere stoffen in Europese Verordening nr. 1321/2013.
 

Koninklijk Besluit van 24 januari 1990 betreffende aroma’s voor gebruik in voedingsmiddelen

Dit Koninklijk Besluit was een omzetting van de Europese richtlijn 88/388/EEG die werd ingetrokken door de verordening 1334/2008 en dus grotendeels werd opgeheven. Het bevat echter nog juridische bepalingen.
Koninklijk Besluit van 24 januari 1990 betreffende aroma’s voor gebruik in voedingsmiddelen, gewijzigd door het KB van 9 mei 2012.
- Geconsolideerde versie van het Koninklijk Besluit van 24 januari 1990.
 

Interessante links

 

Onze andere pagina’s