In dit rapport wordt onder meer informatie weergegeven over de socio-demografische kenmerken van patiënten die overleden in het ziekenhuis, wat de oorzaak was van hun overlijden en over de kenmerken van hun ziekenhuisverblijf.

Uitlegdocument

Rapporten

Dit rapport wordt enkel gegenereerd voor de jaren 2008 t.e.m. 2014. Vanaf MZG 2015 werd de registratie van de doodsoorzaak namelijk opgeschort tot nader order in het kader van administratieve vereenvoudiging.

 

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

adhoc_admDM@health.fgov.be