Het rapport 'Evolutie van ziekenhuisverblijven' is een verzameling van tabellen en grafieken betreffende ziekenhuisverblijven in België per ziekenhuisgenre overheen de jaren:

  • acute ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen (inbegrepen de universitaire en degene met een universitair karakter), uitgezonderd gespecialiseerde en geriatrische instellingen;

  • subacute ziekenhuizen: algemene geriatrische ziekenhuizen en gespecialiseerde ziekenhuizen.

  • alle ziekenhuizen

De psychiatrische ziekenhuizen werden niet in rekening genomen in dit rapport. Dit zijn de rapporten.

Acute ziekenhuizen    

Subacute ziekenhuizen

Alle ziekenhuizen         

2003-2012

2003-2012

2003-2012

2004-2013

2004-2013

2004-2013

2005-2014 2005-2014 2005-2014
2006-2015 2006-2015 2006-2015

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

adhoc_admDM@health.fgov.be