Achtung: dieses Event ist schon vorbei. Sie können sich nicht mehr anmelden.

"Zorg verlenen: een engagement zonder grenzen?"

Het thema wordt behandeld door twee internationale experten, bachelorstudenten uit paramedische richtingen en vertegenwoordigers van commissies voor medische ethiek.

Deze tweejaarlijkse conferentie biedt  ook de gelegenheid om het 20-jarig bestaan van het Raadgevend Comité te vieren.

Toegang gratis, inschrijving verplicht (online formulier)

Accreditering voor artsen en apothekers-biologen: activiteit nr. 15027359 - ethiek en economie - 4,5 credit points.

Brussels 44 Center
Kruidtuinlaan
Passage 44
1000 Brussel

Toegang:

  • Trein : Brussel-Noord

  • Metro : Kruidtuin of Rogier (lijn 2)