De term babyvoeding verwijst naar voedingsmiddelen die in de specifieke behoeften voorzien van gezonde zuigelingen en kleuters, die zijn bedoeld om voor zuigelingen en kleuters om hun voeding aan te vullen en/of hen geleidelijk aan gewoon voedsel te laten wennen. Bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en voor peuters bestemde melk en sojadranken zijn niet begrepen onder de term babyvoeding.

Specifieke eisen voor de samenstelling en de etikettering van babyvoeding zijn vastgelegd in punt 5.4 van de bijlage van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding. Deze bepalingen zijn een omzetting van de Europese richtlijn 2006/125/EG.

In de etikettering van dergelijke producten moet o.a. vermeld worden waarvoor de producten geschikt zijn. Deze producten mogen niet worden verbruikt vóór de leeftijd van vier maanden en dat moet vermeld worden op de etikettering.

Voor producten voor kinderen vanaf vier maanden, mag vermeld worden dat ze vanaf die leeftijd mogen gebruikt worden tenzij door onafhankelijke personen, verantwoordelijk voor de zorg van moeder en kind, een andersluidend advies wordt gegeven.

Wanneer de producten volgens de etikettering mogen gebruikt worden door kinderen jonger dan 6 maanden moet uitdrukkelijk worden vermeld of de producten al dan niet gluten bevatten.

Indien nodig moet in de etikettering ook een gebruiksaanwijzing worden opgenomen alsook een waarschuwing voor het niet respecteren daarvan.