De MVG was een verplichte registratie in alle niet-psychiatrische ziekenhuizen van 1988 tot en met 2006. In het kader van MVG werden de volgende gegevens geregistreerd: algemene gegevens over de instelling en de diensten, gegevens met betrekking tot de patiënt en zijn verblijf, de toegediende verpleegkundige zorgen (23 items), personeelsgegevens per verpleegeenheid en niet-verplichte gegevens over de graad van afhankelijkheid (ADL).

Vóór 2000 werden alleen de klassieke verblijven geregistreerd. Van 2000 tot 2006 werden ook de daghospitalisaties en de verblijven van pasgeborenen die niet in de kamer van de moeder lagen, geregistreerd.

De registratie was beperkt tot vier steekproefperiodes, namelijk de eerste vijftien dagen van de maanden maart, juni, september en december. Voor elk van deze vier periodes duidde de FOD vijf dagen aan waarvan de geregistreerde gegevens moesten doorgestuurd worden.

De MVG-registratie diende om het gezondheidszorgbeleid te ondersteunen. Het werd sinds 1994 gebruikt voor de financiering van de ziekenhuizen, waardoor deze een aanvullende financiering kunnen kregen op basis van hun verpleegkundige activiteiten.

Gegevens nodig?

Indien u interesse heeft om data aangaande de minimale verpleegkundige gegevens te verkrijgen, kan u hiertoe een mail richten aan  adhoc_admDM@health.fgov.be.

Kontaktinformationen

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

info.rhmzg@health.fgov.be