Wat is de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen en wat is haar functie?

De Commissie van Advies voor Plantenbereidingen, ook ‘Plantencommissie genoemd’, is het wetenschappelijk adviesorgaan van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor de veiligheidsbeoordeling van planten en plantenbereidingen.
Deze Commissie doet hoofdzakelijk de wetenschappelijke veiligheidsevaluatie van plantenbereidingen in voedingssupplementen.
Ze bestaat uit afgevaardigden van de instanties gespecialiseerd in het onderzoek, de fabricage, de handel en de controle van producten met plantenbereidingen. De samenstelling van de Commissie is vastgesteld door het ministerieel besluit van 6 november 2018.

Op advies van de Commissie kan de Minister:

  • voor de planten op lijst 3, maximale gehalten aan actieve stoffen vaststellen voor het in de handel breng van die planten;
  • de lijsten in bijlage bij het besluit wijzigen;
  • verbieden dat bepaalde planten of plantenbereidingen met elkaar worden gemengd;
  • karakteristieke plantenstoffen of karakteristieke categorieën van plantenstoffen vastleggen;
  • de handel in bepaalde planten en plantenbereidingen, al dan niet onder voorgedoseerde vorm, aan vereisten inzake het bezit van een bepaald diploma of getuigschrift voorbehouden.  
Wanneer doet DG4 een beroep op de Plantencommissie?

Voor voedingssupplementen die planten of plantendelen bevatten die nog niet opgenomen zijn op lijst 3 in de bijlage van het plantenbesluit legt de dienst het volledige dossier ter advies voor aan de Plantencommissie.  

Hiervoor moet het kennisgevingsdossier aangevuld worden met een reeks gegevens die de experten van de Plantencommissie toelaten een risicoanalyse uit te voeren omtrent de toxiciteit van het voedingssupplement.

Welke elementen moet het dossier bevatten dat voor advies aan de ‘Plantencommissie’ wordt bezorgd?

Het dossier ‘Plantencommissie’ bestaat uit volgende elementen die in Foodsup moeten worden ingevoerd:

Er bestaan enkele bijzonder gevallen:
 
- essentiële oliën in capsulevorm.

Voor voedingssupplementen in capsulevorm die essentiële oliën van planten bevatten worden bijkomende gegevens over de veiligheid van de producten gevraagd. De nodige gegevens zijn opgenomen in de Data Sheet for Essential Oils and Concretes en worden bij het notificatiedossier gevoegd die reeds bovenstaande gegevens bevat.

Deze datasheet is bedoeld om bij de galenische vormen waarbij de braakreflex omzeild wordt (capsules, gelules, tabletten…) voor de vluchtige olie een veilig gehalte vast te stellen, maar kan gebruikt worden voor andere producten. Voor vloeibare producten of pastilles is het invullen van deze datasheet niet nodig. Opmerking: de analyse van zware metalen is niet vereist indien de essentiële oliën worden verkregen door middel van stoomdistillatie. 

- bachbloesems op basis van plantendelen die niet voorkomen op lijst 3 van het plantenbesluit.

Voor voedingssupplementen die Bachbloesems bevatten moeten de volgende elementen worden toegevoegd aan het notificatiedossier: Gedetailleerde beschrijving van de bereidingswijze, identificatie van de componenten (mogelijk op basis van de literatuur), een analysecertificaat van deze componenten. Naast de analyseresultaten moet deze ook de analyse methode en de detectielimieten en kwantificering van deze methode vermelden.

- planten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens opgenomen in lijst 1

De minister kan afwijkingen toestaan op het verbod om plantenbereidingen, verkregen uit planten die vermeld zijn in lijst 1 van de bijlage bij het genoemde besluit te fabriceren en in de handel te brengen als voedingsmiddelen, wanneer aan de hand van een toxicologisch en analytisch dossier kan worden aangetoond dat de plantenbereidingen de toxische eigenschappen of stoffen van de plant, waaruit de plantenbereidingen verkregen zijn, niet meer bevatten. De Plantencommissie kan haar uitgebrachte adviezen herzien in het licht van nieuwe overwegingen.
De adviezen van deze Commissie zijn geen goedkeuring voor het in de handel brengen van producten met planten waarvoor een advies gegeven werd of een indeling van een bepaald product als een levensmiddel. Hier vindt u een lijst met planten waarvoor de Commissie van Advies voor Plantenbereidingen een advies gaf

Algemene opmerking: De Plantencommissie kan steeds bijkomende informatie vragen die ze nodig acht om de risico’s voor de gezondheid van de consument te evalueren.

 

 

 

 

Kontaktinformationen

+32 (0) 2 524.73.00 tussen 09u00 en 12u00