Om de gezondheid van de consument zo goed mogelijk te beschermen, is de levensmiddelenwetgeving in de Europese Unie (de Algemene Levensmiddelen Verordening of General Food Law, EU-verordening Nr. 178/2002) gebaseerd op het principe van de risicoanalyse. Een onderdeel hiervan is de risicobeoordeling, die gebruikt maakt van beschikbare wetenschappelijke gegevens.

Deze gegevens vloeien voort uit wetenschappelijke studies die onder meer in opdracht van DG Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu worden uitgevoerd door onderzoekslaboratoria. Ze dragen bij tot de risicobeoordeling van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), en spelen dus een belangrijke rol bij het uitzetten van het beleid rond voedselveiligheid.

Het gaat bijvoorbeeld om studies over de risico’s van een bepaald micro-organisme, een contaminant, een additief of een nieuw ingrediënt voor de Belgische consument door consumptie van levensmiddelen.

 

Overzicht van de voornaamste wetenschappelijke studies

Microbiologie
 Additieven
Nieuwe voedingsmiddelen of voedselingrediënten
 Contaminanten

 

Interessante links