Algemene gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van aroma’s, voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen en uitgangsmaterialen worden voorwaarden gesteld. Zo mogen ze geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren en de consument niet misleiden.

Bepaalde opgelijste stoffen, zoals cumarine, mogen bijvoorbeeld niet als zodanig aan levensmiddelen worden toegevoegd. Er worden maximumgehalten opgelegd aan bepaalde stoffen die van nature aanwezig zijn in aroma’s en voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen, zoals cumarine. Ook worden er beperkingen gesteld aan bepaalde uitgangsmaterialen, zoals sint-janskruid. Deze beperkingen en maximumgehalten zijn opgenomen in bijlagen III, IV en V van verordening 1334/2008.

Het in de handel brengen van aroma’s, levensmiddelen die aroma’s bevatten en/of voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen waarvan het gebruik niet voldoet aan de verordening is verboden.

 

Etikettering aroma’s

Wanneer aroma’s gebruikt worden in een levensmiddel moeten deze in de lijst van ingrediënten gedeclareerd worden met de term “aroma(‘s)” of met een meer specifieke benaming of beschrijving van het aroma. Deze verplichting is opgenomen in verordening 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.

Bovenop de reeds bestaande etiketteringsvoorschriften in andere Europese en Belgische wetgeving bevat verordening 1334/2008  ook meer specifieke etiketteringsvoorschriften voor aroma’s en levensmiddelen met aroma’s:

  • Etiketteringsvoorschriften voor aroma’s die niet bestemd zijn voor verkoop aan de eindverbruiker
  • Etiketteringsvoorschriften voor aroma’s die bestemd zijn voor verkoop aan de eindverbruiker
  • Specifieke voorschriften ten aanzien van het gebruik van de term “natuurlijk” ter aanduiding van een aroma

 

Etikettering rookaroma’s

De aanduiding van rookaroma’s in de lijst van ingrediënten is verplicht indien het rookaroma aan het levensmiddel een rooksmaak verleent. Deze verplichting is opgenomen in verordening 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten .