De FOD financiert intercultureel bemiddelaars in ziekenhuizen om de gevolgen van taal- en cultuurbarrières te verminderen. Het is echter onmogelijk om in alle ziekenhuizen intercultureel bemiddelaars in te zetten voor alle groepen allochtonen waarmee ze geconfronteerd worden. Bovendien hebben andere instellingen zoals wijkgezondheidscentra, Fedasilcentra, huisartsen,… geen toegang tot face-to-face interculturele bemiddeling. Om de taal- en cultuurbarrière voor deze patiënten op te lossen moet men noodgedwongen andere ‘oplossingen’ zoeken. Die houden niet zelden risico’s in voor de patiënt, bijvoorbeeld wanneer familieleden of kinderen ingezet worden om te tolken.

Interculturele bemiddeling op afstand biedt hiervoor een oplossing. De hulpverlener en patiënt voeren in dat geval een gesprek waarbij ze bijgestaan worden door een intercultureel bemiddelaar die van op een andere plaats bemiddelt via videoconferentie. Zo hoeft de intercultureel bemiddelaar zich niet te verplaatsen. Beide partijen kunnen elkaar niet enkel horen, maar ook zien. Hulpverleners en patiënten verkiezen dit systeem boven telefoontolken omdat het de ‘normale’ menselijke interactie sterker benadert.

 

In welke taal ?

Aangezien bij interculturele bemiddeling op afstand een snelle respons van levensbelang kan zijn, hebben we ervoor gekozen om permanenties aan te bieden voor veelgevraagde talen. In de voormiddag is er van 9u tot 12u permanentie voor Arabisch, Russisch en Turks. In de namiddag van 13u30 tot 16u30 voor Arabisch, Russisch en Turks. Voor deze talen zijn er zowel Franstalige als Nederlandstalige permanenties. Voor Roemeens is er zowel in de voormiddag  als in de namiddag bovendien een Franstalige permanentie. Op deze tijdstippen is er voor die talen altijd een intercultureel bemiddelaar bereikbaar via videoconferentie. Raadpleeg de lijsten met alle talen die  wij aanbieden voor Nederlands en Frans.

Via onze gepersonaliseerde planningstool intercultbe.appspot.com kan je een bemiddelaar rechtstreeks oproepen of een afspraak voor een later tijdstip maken. Dit heeft het voordeel dat geen afzonderlijke software meer op je computer hoeft geïnstalleerd te worden, en dat je de toepassing vanop iedere computer of mobiel toestel (tablet, smartphone) kan gebruiken.

 

Hoe gebruiken ?

De technische vereisten om gebruik te maken van interculturele bemiddeling op afstand zijn:

  • een goede internetverbinding,
  • een pc uitgerust met een webcam en microfoon + luidsprekers (of een headset)
  • de Google Chrome-browser (aanbevolen)

Voor meer informatie over hoe je gebruik kan maken van deze diensten, contacteer Hans Verrept.

 

Literatuurstudie

Voorafgaand aan het aanbieden van deze dienst deden we een literatuurstudie en een reeks interviews met experten. Het rapport van deze studie kan je hier vinden.

 

Evaluatierapport

In 2018 voerde de Cel Interculturele Bemiddeling en Beleidsondersteuning een nieuw evaluatieonderzoek uit over het project Interculturele bemiddeling op afstand (via videoconferentie). Het rapport van dit evaluatieonderzoek kan je hier vinden. 

Kontaktinformationen

Hans Verrept
Hoofd van de Cel Interculturele Bemiddeling en Beleidsondersteuning

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Avenue Galilée, 5/2 / Galileelaan, 5/2
1210 Brussels
02/524.86.07

Dalila Bouhjar
Medewerker van de Cel Interculturele Bemiddeling en Beleidsondersteuning

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan, 5/2
1210 Brussel
02/524.86.35

Clémence Braem
Medewerker van de Cel Interculturele Bemiddeling en Beleidsondersteuning

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan, 5/2
1210 Brussel
02/524.86.49

Jan Van de Velde
Medewerker van de Cel Interculturele Bemiddeling en Beleidsondersteuning

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan, 5/2
1210 Brussel
Tel.: 02/524.86.03