De ombudspersonen “Rechten van de patiënt” in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg kunnen via de onderstaande link de nodige informatie vinden over de verzending van hun jaarverslag naar de Federale commissie “Rechten van de patiënt”. Sinds 1 januari 2016 wordt dit jaarverslag overgemaakt aan de deelstaten.

Jaarverslag lokale ombudspersonen

De globale analyse van de jaarverslagen van de lokale ombudspersonen (tot en met het jaarverslag 2014) vindt u in de rubriek “documenten” onderaan deze pagina.

 

Via deze applicatie kunt u kennis nemen van de cijfergegevens, identificeerbaar per instelling, uit de jaarverslagen van de ombudspersonen in de ziekenhuizen en bij de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg.

Deze minimale cijfergegevens worden door de ombudspersonen verzonden naar de Federale commissie “Rechten van de patiënt” volgens het koninklijk besluit van 8 juli 2003 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen en het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten.

Voor alle vragen in verband met het gebruik van deze applicatie kunt u contact opnemen met de Cel Patiëntenrechten.