Oproep projectvoorstellen 2024

Thematische (RT), vrije (RF) en transnationale (RI) oproep

Fase 1 – intentieverklaring

 Uiterste indiendatum van de intentieverklaringen : donderdag 20 april 2023 om 12u 's middags stipt

Fase 2 – gedetailleerd projectvoorstel

Uiterste indiendatum van de gedetailleerde projectvoorstellen: vrijdag 22 september 2023 om 12u 's middags stipt

 

Transnationale (RI) ICRAD oproep

De derde transnationale oproep tot indienen van onderzoeksprojecten in het kader van het ERA-NET ICRAD (International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases) werd gelanceerd onder de titel « Helminth infections and changing climate: tackling the challenges for animal health ». Het ultieme doel van deze oproep is het vergroten van de kennis en de paraatheid voor de dreigende effecten op de diergezondheid en de veehouderij veroorzaakt door anthelmintische resistentie en klimaatverandering.
 
Negen financierende organisaties voorzien een budget van 5.650.000 euro voor deze laatste oproep binnen het ERA-NET ICRAD. De FOD Volksgezondheid heeft een toelagebudget van 300.000 euro voorzien voor Belgische instellingen, met een maximum van 150.000 euro per project.
 
De volledige oproep inclusief de richtlijnen voor het indienen van projectvoorstellen zijn beschikbaar op de website van ICRAD. Nationale richtlijnen zijn van toepassing; gelieve deze aandachtig te lezen.
 
De uiterste datum voor het indienen van de intentieverklaringen (“pre-proposals”) is donderdag 1 juni 2023 om 15.00 uur. De indiening gebeurt via het « ICRAD submission platform ». We raden u aan om voor de indiening contact op te nemen met Dr. Valérie Van Merris.
 
Deze oproep zal door ICRAD toegelicht worden tijdens een webinar op donderdag 20 april 2023 om 10.00 uur.
 

Kontaktinformationen

Contractueel Onderzoek
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Galileelaan 5/2
7de verdieping
1210 Brussel

02 524 90 92 (Ria Nouwen)
02 524 90 94 (Valérie Van Merris)
02 524 72 58 (Dominique Toussaint)

recherche.contractuelle@health.fgov.be
ria.nouwen@health.fgov.be
valerie.vanmerris@health.fgov.be
dominique.toussaint@health.fgov.be