SH-CAPAC

SH-CAPAC werd op 1 januari 2016 gestart om EU-lidstaten te helpen om te gaan met de nieuwe uitdagingen op het vlak van gezondheidszorg als gevolg van de vluchtelingenstroom. Het project is gericht op 1) het verhogen van de capaciteit door betere coördinatie, evaluatie van de noden, en het plannen van acties vanuit volksgezondheid om de lokale gezondheidssystemen aan  te passen 2) het verbeteren van toegang tot gezondheidszorg, en 3) het ontwikkelen van vaardigheden van gezondheidswerkers zodat ze beter aangepaste diensten kunnen leveren aan migranten/vluchtelingen.
Meer informatie.

In het kader van dit project ontwikkelde de Cel Interculturele Bemiddeling en Beleidsondersteuning een "Informatiepakket asielzoekers/vluchtelingen en gezondheidszorg".

 

Equi-health

In dit project onderzoekt men de gezondheid van migranten en etnische minderheden. Het project is onderverdeeld in drie subthema’s: de zuidelijke EU-grenzen, gezondheid van de Roma en gezondheid van migranten en etnische minderheden. 
Meer informatie.

 

TIME

TIME was een Eramus+ project gefinancierd door Europa. Het liep van 2014-2016. De belangrijkste doelstelling was de versterking van de positie van de interculturele bemiddeling in Europa. In dat kader werd een opleidingsprogramma voor intercultureel bemiddelaars ontwikkeld, en werden er strategieën voor de erkenning van de functie voorgesteld.
Meer informatie over de resultaten van het project.

Op 8 en 9 september 2016 ging in Athene een conferentie door waarop de resultaten van het TIME-project gepresenteerd en besproken werden. Voor meer inlichtingen over dit door Erasmus+ bekroonde project kunt u zich tot de Cel Interculturele Bemiddeling wenden (Hans Verrept of Isabelle Coune).