De cel CITES van de FOD Volksgezondheid heeft een aantal verduidelijkende folders en omzendbrieven gepubliceerd om het publiek te informeren over hun wettelijke verantwoordelijkheden in het kader van de toepassing van de Overeenkomst.

Deze publicaties zijn bestemd voor burgers (toeristen en/of consumenten) en voor professionelen die betrokken zijn bij de handel in beschermde soorten.

De folders:


De omzendbrieven, meer specifiek bestemd voor: