Terug naar Artsen, Tandartsen en Apothekers

Ga naar Stagemeester huisartsgeneeskunde

Op deze pagina kan u de belangrijkste informatie terugvinden met betrekking tot het beroep van Huisarts

 

Wat doet een huisarts?

De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor gezondheidsproblemen in de ruimste zin. Het is zijn taak een overzicht te houden van de totale gezondheidssituatie van zijn patiënten, hij is de coördinator van al hun benodigde zorg.
 

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een erkenning te krijgen als huisarts?

De erkenning is een titel die aantoont dat de houder ervan met succes een theoretische en praktische opleiding heeft gevolgd. U hebt een erkenning nodig als u wil kunnen werken als huisarts binnen de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in België, zodat de terugbetaling van uw prestaties aan uw patiënten mogelijk wordt.

Om een erkenning te kunnen krijgen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Beschikken over het diploma van arts.
  • Beschikken over een visum dat u toelaat om het beroep uit te oefenen.
  • Ingeschreven zijn in de orde der artsen.
  • Een specifieke opleiding volgen in de huisartsgeneeskunde die wordt goedgekeurd en opgevolgd door de erkenningscommissie. Deze opleiding duurt ten minste 3 jaar en bestaat uit een stage en een theoretisch gedeelte. De stage wordt gevolgd in de praktijk van een erkende stagemeester.
     

Welke overlegorganen bestaan er voor het beroep van huisarts?

Bij de FOD Volksgezondheid wordt een adviesorgaan ingericht voor het beroep van huisarts, de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen.
 

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

De nominatieve lijsten van de zorgberoepsbeoefenaars (Excel bestand) zijn verwijderd van de website.

Dankzij onze zoekmotor voor burgers kunt u nagaan of een beroepsbeoefenaar het recht heeft om een erkende beroepsactiviteit te mogen uitoefenen in de gezondheidszorg in België en voor welke specialiteit. Er bestaat ook een zoekmotor voor de werkgevers (bereikbaar alleen voor de vertegenwoordigers van een organisatie/onderneming).

Beide zoekmotors zijn beschikbaar op onze homepage onder de rubriek “Een erkend beroepsbeoefenaar zoeken”.
 

Wat is de reglementering van het beroep in België?

De wet definieert:

 

Waar kan u informatie vinden over de erkenning als stagemeester?

Stagemeester huisartsgeneeskunde
 

Waar vindt u statistieken in verband met het aantal huisartsen in België?

Op de website van de Planningscommissie Medisch aanbod kan u alle gegevens terugvinden via het tabblad 'publicaties'. U kan verder filteren naar “beroep” en “jaar van publicatie”.
U kan op die website jaarstatistieken terugvinden die informatie geven over het totaal aantal beroepsbeoefenaars gemachtigd om het beroep uit te oefenen en de jaarlijkse instroom van nieuwe beroepsbeoefenaars.
Daarnaast worden ook rapporten gepubliceerd die informatie geven over het totaal aantal beroepsbeoefenaars actief op de Belgische arbeidsmarkt (zowel binnen en buiten de gezondheidszorg).

Meer informatie over de verzameling, de analyse en de verwerking van de gegevens over het aantal gezondheidszorgberoepsbeoefenaars kan u terugvinden op de pagina planning van de arbeidskracht.


Waar kan ik als huisarts terecht voor ondersteuning?

De FOD Volksgezondheid en het RIZIV ondersteunen een aantal organisaties die rond het welbevinden van zorgverleners actief zijn. Meer informatie vindt u op de pagina van het RIZIV.

 

 

Kontaktinformationen

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97