Deze editie legt de nadruk op ‘één wereld, één gezondheid’: de overtuiging dat onze gezondheid nauw samenhangt met die van dieren en planten, en van ons hele leefmilieu.

Het rapport opent met een interview met de directeurs-generaal van de verschillende departementen van de FOD: Gezondheidszorg, Dier, Plant en Voeding en Leefmilieu. Zij stellen hun gezamenlijke strategie voor om de grote uitdagingen op het vlak van volksgezondheid aan te pakken.

Nadien ontdekt u per thema de belangrijkste activiteiten van DG Dier, Plant en Voeding in 2015. Nieuw is dat de medewerkers zelf aan het woord worden gelaten. Zo krijgt u een unieke kijk op het werk dat ze elke dag doen.

Vragen of suggesties over het activiteitenrapport zijn welkom via contact.dpv@gezondheid.belgie.be .