Een visum aanvragen voor een buitenlands diploma

 

Europese diploma’s

U vraagt eerst een erkenning aan bij één van de Gemeenschappen.

Na uw erkenning krijgt u automatisch uw visum opgestuurd.


Niet-Europese diploma’s

Visum voor permanente uitoefening (alle beroepen)

Toelating voor stage/fellowship (tijdelijk) - buitenlandse artsen

  • U bent normaal niet gerechtigd om uw beroep uit te oefenen in België
  • U kunt onder bepaalde voorwaarden toelating krijgen om bepaalde activiteiten uit te oefenen in het kader van een gespecialiseerde opleiding voor maximum 2 jaar
  • U volgt deze procedure

 

 


1 Audioloog en Audicien / Bandagist, Orthesist en Prothesist / Diëtist / Ergotherapeut / Farmaceutisch-technisch assistent / Logopedist / Medisch laboratorium technoloog / Orthoptist-optometrist / Podoloog / Technoloog medische beeldvorming / Mondhygiënist