De FOD Volksgezondheid wil alle actoren binnen de zorgsector sensibiliseren voor het belang van veilige zorg in alle zorginstellingen. De missie van de Cel Kwaliteit luidt als volgt: "Zorgkwaliteit verbeteren en zichtbaar maken: wij ondersteunen en verbinden beleid, praktijk en patiënt".

Farmaceutische zorg is één van de pijlers van de gezondheidszorg die wordt verstrekt aan patiënten en speelt een rol in verschillende fases van zijn zorgtraject.

Farmaceutische zorg heeft als doel om, aan de hand van een multidisciplinaire benadering, tegemoet te komen aan de noden van de patiënt voor zijn medicamenteuze behandeling door problemen te voorkomen, te identificeren en op te lossen in verband met het gebruik van geneesmiddelen.

 


>  NIEUW <

 
...

 

AANDACHT
Om een optimale communicatie te garanderen vragen we om elke wijziging van de coördinaten van hoofdapothekers mee te delen.

 

 Evenementen

De FOD Volksgezondheid organiseert jaarlijks evenementen voor alle actoren binnen de context van farmaceutische zorg om:

  • te informeren en sensibiliseren
  • netwerking te faciliteren
  • praktijken en ervaringen te delen

Studiedagen
Clinicamp 
MeDev'Camp
Opleiding
BeCare

 

 

 

Kontaktinformationen

Galileelaan, 5/2

1210 Brussel

T 02/524.85.76

mfc-cmp@health.fgov.be