De Cel Kwaliteit biedt concrete ondersteuning voor de uitvoering van de jaarlijkse contracten Kwaliteit en patiëntveiligheid.

Tussen 2014 tot 2017 worden ondersteunende activiteiten ontwikkeld op drie niveaus.

1. Workshops Basisvaardigheden patiëntveiligheid

Deze opleidingen worden jaarlijks georganiseerd en gaan over de volgende thema’s: taxonomie, retrospectieve incidentanalyse (PRISMA en SIRE) en proactieve risicoanalyse (HFMEA). Deze workshops zijn specifiek bedoel voor nieuwe (en andere geïnteresseerde) ziekenhuismedewerkers betrokken bij kwaliteit en patiëntveiligheid in de instelling.

 

2. Ondersteuning door negen expertisecentra

Omwille van de veelheid aan thema’s in het tweede meerjarige programma werd beroep gedaan op negen expertisecentra. Drie “écoles de santé publique” en zes universiteiten worden gefinancierd om specifieke activiteiten te ontwikkelen, gelieerd aan de specifieke en de generieke thema’s uit het tweede meerjarige programma.

 

3. Symposium Kwaliteit en Patiëntveiligheid

Ieder jaar organiseert de Cel Kwaliteit een symposium over thema’s gelieerd aan kwaliteit en patiëntveiligheid. Dit symposium is een belangrijkevenement in de Week voor de Patiëntveiligheid en is bedoeld voor de zorginstellingen en alle betrokkenen in de zorgsector.

Contact information

QS-Team
Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel
Tel. 02/524.85.06