Het creëren van een organisatiebrede veiligheids- & kwaliteitscultuur vraagt leiderschap op alle niveaus in de organisatie. Vaak wordt er heel veel inspanning verwacht van de zorgverleners en ontbreekt een daadwerkelijk engagement, een permanente focus en voorbeeldgedrag van beleidsverantwoordelijken maar vooral een goede interactie tussen beleidsverantwoordelijken en de zorgverleners op het terrein. Een cultuur(-verandering) kan niet opgelegd worden, maar kan enkel gezamenlijk gecreëerd worden. Het leiderschap van bestuurders is cruciaal als drijvende kracht en is bovendien de bindende factor voor alle initiatieven die patiëntveiligheid en kwaliteit bevorderen.

Gedetailleerde fiche van de opleiding (.PDF)

Contact information

QS-Team
Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel
Tel. 02/524.85.06