Tonkabonen worden beschouwd als niet-toegelaten Novel Food en tonkabonen zijn opgenomen in de lijst van verboden planten van het plantenbesluit. Volledige tonkabonen of gemalen/geraspte tonkabonen zijn bijgevolg niet toegelaten in voedingsmiddelen. Het gebruik als aroma valt echter buiten voorgaande genoemde wetgevingen. Tonkabonen kunnen dus enkel gebruikt worden door bedrijven die aroma’s produceren. Bij het gebruik van tonkaboon als aromapreparaat dient steeds rekening gehouden te worden met het cumarinegehalte.

Tonkabonen op zich (of geraspte/gemalen tonkabonen) zijn niet toegelaten, omwille van Verordening(EG) Nr258/97. Tonkabonen worden beschouwd als Nieuw Voedingsmiddel of zogenaamd Novel Food, tot bewijs van het tegendeel. Er is tot op heden namelijk geen bewijs van significante consumptie van tonkabonen beschikbaar in de Europese Unie voor 15 mei 1997. Voor het op de markt brengen van nieuwe voedingsmiddelen is een voorafgaandelijke Europese goedkeuring vereist. Tonkabonen zijn bovendien opgenomen in lijst 1 van verboden planten van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 (het plantenbesluit).

Het gebruik van aroma’s valt buiten de Novel Food wetgeving en het plantenbesluit. Tonkabonen kunnen enkel verkocht worden aan bedrijven die aroma’s produceren. De tonkabonen kunnen enkel gebruikt worden voor de bereiding van aroma’s in de zin van Aromaverordening 1334/2008. Dit impliceert het gebruik van specifieke technologische processen en het feit dat aroma’s geen gevaar voor de gezondheid mogen opleveren

Bij het gebruik van tonkaboon als aromapreparaat dient rekening gehouden te worden met het cumarinegehalte in het finale product. In Aromaverordening 1334/2008 zijn maximumlimieten voor cumarine in bepaalde voedselcategorieën vastgelegd. Voor de andere categorieën geldt eveneens dat steeds een veilig product op de markt moet gebracht worden (artikel 4 van Verordening 1334/2008). Het is bijgevolg essentieel dat er rekening gehouden wordt met het aanwezige cumarinegehalte.

Meer informatie over aroma’s:

Meer informatie over Novel Food: