Advies nr. 52 van 12 maart 2012 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende de ethische aspecten van enkele bepalingen van de Europese en Belgische regelgeving op het gebied van menselijke weefsels en cellen die worden gebruikt in het kader van de reproductieve geneeskunde