Deze editie van de campagne legt de focus op de betrokkenheid van de directies. Het tweede thema, dat trouwens reeds aan bod kwam tijdens de laatste campagne, is het betrekken van de patiënten.

De campagne zal in drie fasen verlopen: 

  • Pre-campagne meting: 14/11/2016-18/12/2016
  • Campagne: 27/02/2017-31/03/2017
    Slogan/focus/message: “Allen samen vermijden we zorginfecties !” 
  • Post-campagne meting: 15/05/2017-18/06/2017

Data registratie - WIV

Officiële brief

Brief van de Minister Maggie De Block

De vragenlijst voor de patiënten kan worden uitgedeeld tijdens de sensibilisatiefase van de campagne.
Er is geen minimumaantal, maar het aantal dient representatief te zijn voor het aantal maandelijks opgenomen patiënten (10%).
De vragenlijst zal nog omgevormd worden om automatische scanning (OCR) mogelijk te maken.

Het pakket met ingevulde vragenlijsten dient naar het WIV-ISP te worden gestuurd vóór 15 mei 2017.
De vragenlijsten worden gescand en het WIV-ISP zal de analyses uitvoeren. Elk ziekenhuis zal zijn rapport ontvangen.
Het nationaal rapport zal beschikbaar gesteld worden op de website wanneer alle vragenlijsten binnengekomen zijn en geanalyseerd werden.

Methodologie

E-learning

Ontdek nu onze e-learning over handhygiëne!

Sensibilisatiemateriaal