De ontwikkeling van klinische farmacie in de Belgische ziekenhuizen is een belangrijk onderdeel van de farmaceutische zorg. Anno 2014 worden alle algemene ziekenhuizen gefinancierd voor de ontwikkeling van klinisch-farmaceutische activiteiten door de ziekenhuisapotheker binnen een multidisciplinair kader.

De FOD Volksgezondheid omschrijft klinische farmacie als volgt:

klinische farmacie beoogt een verantwoorde farmaceutische zorg waarbij de patiënt centraal staat en efficiëntie, effectiviteit en veiligheid van de farmacotherapie naadloos worden verzekerd door een multidisciplinair zorgteam binnen een globaal zorgbeleid.Werkgroep Klinische farmacie

OPDRACHT

  • van de ziekenhuisapothekers volwaardige zorgverstrekkers maken in alle Belgische ziekenhuizen;
  • de implementatie van het strategisch plan voor klinische farmacie 2015-2020 van FOD Volksgezondheid omkaderen.
Strategische nota

De FOD Volksgezondheid engageert zich om klinische farmacie in de Belgische ziekenhuizen verder uit te bouwen, te ondersteunen, te evalueren en hierover te rapporteren. In een beleidsnota wordt de visie en een actieplan toegelicht voor de periode 2015-2020.

Rapportering over klinisch-farmaceutische activiteiten in Belgische ziekenhuizen

Om de evoluties van het actieplan op te volgen, vragen we aan de ziekenhuizen om jaarlijks een activiteitenverslag in te dienen op basis van een rooster.

Rooster activiteitenverslag 2016

De gegevens worden vervolgens statistisch verwerkt. De resultaten worden door de FOD Volksgezondheid ter beschikking gesteld. In de toekomst voorzien we de mogelijkheid om te benchmarken tussen de gefinancierde ziekenhuizen.

Indicatoren

Op basis van de registratie van standaardindicatoren zal de ontwikkeling van klinische farmacie in de ziekenhuizen opgevolgd worden.

  • De structuurindicator meet elementen meet de betrekking tot de instelling.
  • De procesindicator brengt de acties in kaart waardoor de resultaatsindicatoren bekomen worden.
  • De resultaatsindicator meet het gewenste resultaat.

Specifieke informatie over de procesindicator werd in mei 2016 ter beschikking gesteld.

Algemene informatie is hierover ter beschikking in de beleidsnota 2015-2020

Gebruik van een case report

 

.

Contact information

Hospital Pharmacy-team

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

T 02/524.85.76

mfc-cmp@gezondheid.belgie.be