Onze Noordzee en de andere wereldzeeën en oceanen herbergen enorm veel leven. Bescherming en herstel is nodig om tot een duurzaam marien milieu te komen.

Walvissen en dolfijnen (walvisachtigen) komen ook in ons Belgisch deel van de Noordzee voor. Wereldwijd worden ze echter bedreigd door jacht, bijvangst, vervuiling, klimaatopwarming … Ze moeten dus beschermd worden. 

Antarctica, het Witte Continent, is een onmetelijke bron van natuurlijke rijkdommen. Het mag alleen voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.