De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu is een onderzoek gestart na verschillende meldingen van “hagelschot” bij Belgische imkers. Bij dit fenomeen ontwikkelen de eitjes en larven van bijen zich niet meer normaal.

Eind juli kwam een eerste melding binnen bij de FOD Volksgezondheid van een imker die “hagelschot” had vastgesteld in zijn bijenkorven. Bij dit fenomeen ontwikkelen de eitjes en larven van de bijen zich onvoldoende of helemaal niet waardoor de aangroei van de bijenpopulatie in gevaar komt. Ondertussen kwamen nog een tiental meldingen van andere imkers binnen, wat wijst op een mogelijk verband tussen de verschillende gevallen. Het DG Dier, Plant en Voeding van de federale overheidsdienst onderzoekt of de bijenwas, die bij de productie van de wasraten gebruikt wordt, de oorzaak van het probleem is.

Na de eerste melding gingen experten van de FOD Volksgezondheid onmiddellijk ter plaatse bij de imker om stalen van de bijenwas te nemen voor verder onderzoek en analyse. Omdat er op enkele dagen tijd nog een tiental meldingen binnenliep van andere imkers met hetzelfde probleem, werd ook onderzoek gedaan bij de producent van de bijenwas die deze imkers aankochten. Hiermee wordt gezocht naar een verband tussen de verschillende meldingen. De eerste testresultaten tonen geen abnormale aanwezigheid van pesticiden of andere vervuilende producten zoals zware metalen of PAK’s aan in de wasraten.  Daarom doet de FOD Volksgezondheid nu verder onderzoek naar andere mogelijke oorzaken. Zo is onder meer een onderzoek gestart naar de zeep die gebruikt wordt bij de productie van de wasraten en wordt onderzocht of de productie conform de regels gebeurt. Bij het onderzoek wordt ook rekening gehouden dat een combinatie van verontreinigingen en specifieke omstandigheden aan de oorzaak ligt van het probleem.

Met de medewerking van de imkersverenigingen en imkersbonden heeft de FOD een oproep gedaan om nieuwe gevallen onmiddellijk te melden zodat de omvang van het probleem goed in kaart gebracht kan worden. Ondertussen geeft de FOD via deze organisaties ook advies aan de imkers om de schade voor de bijenpopulatie zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt aangeraden om honingraten die problemen opleveren onmiddellijk te verwijderen en bij te houden voor verder onderzoek. Mogelijk werpt een vergelijkende analyse van “goede” en “slechte” honingraten een nieuw licht op het onderzoek.