Voorzitster
Prof. Véronique Deneys
 
Voorstelling
In dit domein bestaat de algemene opdracht van de HGR erin om goede transfusiepraktijken uit te werken en te harmoniseren.
Het is de permanente zorg van de werkgroep om de mogelijkheid van overdracht van bekende of nog onbekende besmettelijke ziekten via bloedtransfusie zoveel mogelijk te beperken.
Men denkt hier aan transfusie in al haar aspecten: de kwalificatiecriteria van donoren, de opsporing van overdraagbare ziekten en de klinische aanwijzingen van de verschillende bloedcomponenten.
De werkgroep besteedt ook een bijzondere en voortdurende aandacht aan de invloed van zijn risicoanalyses op een passend beheer van de beperkte hulpbronnen, namelijk de donoren.
Een betere transfusiepraktijk is bovendien noodzakelijk om te garanderen dat de beslissingen van clinici gebaseerd zijn op de laatste beschikbare wetenschappelijke data op dit gebied en dit ten voordele van de patiënten.
 
Gepubliceerde adviezen

Adviezen rond producten staan niet in onderstaande lijst maar kunnen op aanvraag verkregen worden. Klik hier voor adviezen rond wetgeving.

2023
Verlenging van de leeftijdsgrens voor bloeddonatie bij niet-reguliere bloeddonoren (HGR 9718)

2022
Seksueel risicogedrag en bloeddonatie van MSM - Update 2021 (HGR 9665-9666)

2020
Impact van de SARS-Cov-2-pandemie op het bloedtransfusiesysteem (HGR 9579)

2016
Seksueel risicogedrag en bloeddonatie. Deel I: Bloeddonatie door MSM (HGR 9291) 

2015
Verkorten van uitstelperiodes voor bloeddonatie na pathogeenreductie tegen het West-Nijl- en Chikungunyavirus op bloedplaatjesconcentraten (HGR 8751)
Aanbevelingen voor de preventie en aanpak van massaal bloedverlies (HGR 8831)
Demande d'avis relative à la stratification des comportements à risque: don de sang des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (CSS 9266) (enkel beschikbaar in het Frans) 
Herziening van de uitsluitingscriteria voor bloeddonoren om de overdracht van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob te voorkomen (HGR 8829)
 
2013
De aanvaarding als bloedgever van dragers van HFE-genmutaties (HGR 8672)
 
2011
XMRV-virus (HGR 8692)
De klinische impact van de bewaarduur van erytrocytenconcentraten bestemd voor hartchirurgiepatiënten (HGR 8420)
De klinische doeltreffendheid van pathogeenreductie met het oog op implementatie voor bloedplaatjesconcentraten (HGR 8700)
Toepasbaarheid van de opsporingsmethoden van bacteriële besmetting in bloedplaatjesconcentraten en voordeel voor de transfusieveiligheid (HGR 8670)
Aanbevelingen bij verdacht acuut posttransfusioneel longletsel (TRALI) (HGR 8669)
 
2010
Aanbevelingen aangaande de indicaties voor het toedienen van immunoglobulinen (HGR 8366)
Brochure - Aanbevelingen aangaande de indicaties voor het toedienen van immunoglobulinen (HGR 8366)
Criteria om de beëindiging van een tekort bij de bevoorrading van bloed en bloedcomponenten als gevolg van een A(H1N1)-grieppandemie te beoordelen (HGR 8652)
Implementatie van pathogeenreductie voor bloedplaatjesconcentraten (HGR 8644)
Goede transfusiepraktijken in ziekenhuizen (HGR 8381)
 
2009
Evaluatie van het risico van tekort of reëel tekort bij de bevoorrading van bloed en bloedcomponenten als gevolg van een A(H1N1)-grieppandemie (HGR 8629)
Verlenging van de toegestane leeftijd voor bloeddonaties door regelmatige bloedgevers (HGR 8615)
Verhoging van het aantal bloeddonaties gedurende een pandemie (HGR 8611)
 
2008
Pathogeenreductie van bloedplaatjesconcentraten (HGR 8390)
Anti-HBc-opsporing bij bloedafnemingen na de eerste bloeddonatie (HGR 8352)
De afname van erytrocyten door middel van de aferesetechniek (HGR 8405)
 
2007
Beperking van het gebruik van bloedbestanddelen in geval van grieppandemie (HGR 8337)
Noodzaak om bepaalde onderzoeken verplicht te maken om het risico van overdracht van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob te beperken in het belang van de volksgezondheid (HGR 8153)
Te verstrekken informatie in geval van risico van overdracht van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (HGR 8152)
Overdrachtsrisico van het Chikungunya-virus in de Belgische bevolking door bloedtransfusie of transplantatie (HGR 8201)
Overdrachtsrisico van het Chikungunya-virus in de Belgische bevolking door bloedtransfusie of transplantatie - Bijlagen 1 t/m 3 (HGR 8201)
Virusinactivatie van vers bevroren plasma (HGR 8339)
Advies omtrent het (tijdelijke) uitsluiten van bloedgevers na verblijf in het buitenland (HGR 8307)
Bloedtransfusie buiten het ziekenhuis (HGR 8177)
Indicatierichtlijnen voor autologe transfusie (HGR 8195)
Indicatierichtlijnen voor de toediening van vers bevroren plasma (HGR 8157)
Indicatierichtlijnen voor de toediening van rode bloedcellen (HGR 8085)
 
2006
Aanbevelingen ter voorkoming van de overdracht van de overdraagbare spongiforme encefalopathieën (ziekte van Creutzfeldt-Jakob) in verzorgingsinstellingen (HGR 7276-2)
Aanbevelingen ter voorkoming van de overdracht van de overdraagbare spongiforme encefalopathieën (ziekte van Creutzfeldt-Jakob) in verzorgingsinstellingen: brochure (HGR 7276-2)
 
2005
Advies van de HGR betreffende het werkelijk risico van overdracht van de variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (vCJD) door transfusie van plasmaderivaten van menselijke oorsprong (HGR 8097)
Advies van de HGR betreffende het risico van vCJD-overdracht door transfusie van plasmaderivaten (HGR 8048/5)
Indicatierichtlijn voor de toediening van bloedplaatjes (HGR 8068)
Advies betreffende het risico van overdracht van vCJD bij bloedtransfusie (HGR 8048-4)
Advies van de HGR betreffende de maximale beveiliging van de bloedinzameling en -transfusie (HGR 8094)
 
2004
Advies van 16 september 2004 van de Hoge Gezondheidsraad betreffende een aanvraag in verband met hemochromatose (HGR 8059)
Advies betreffende het belang van het gebruik van alt-tests voor menselijk bloed en plasma (HGR 8049)
Advies betreffende NAT tests en stabiele fractie (HGR 8003)
 
2003
Adviesomtrent dediepgevroren rode bloedlichaampjes: praktische modaliteiten, bereiding en gebruik (HGR 7847)
Advies van de hoge gezondheidsraad betreffende de te nemen maatregelen om een overdracht van het WNV (West Nile Virus) via transfusie of transplantatie te voorkomen en om het tijdig op te sporen (HGR 7793-2)
Advies betreffende Severe Acute Respiratory Syndrom (SARS) en transfusie (HGR 7850)
 
2002
Advies van de hoge gezondheidsraad over beveiliging en inactivering van labiele bloed-producten (HGR 7662)
Advies van de hoge gezondheidsraad over beveiliging en inactivering van labiele bloed-producten: bijlagen 1 tot 4 (HGR 7662)
 
2000
De perfusie van menselijke albumine en de vervangoplossingen (HGR 6344)