Voorzitter
Prof. Herman Van Oyen
 
Voorstelling
In dit domein houdt men zich bezig met de omzetting van het onderzoek inzake menselijk genoom in de klinische praktijk.
Met dat doel voor ogen brengt de Hoge Gezondheidsraad adviezen over dit thema uit. Die adviezen kunnen de grondslag vormen om criteria, met name over de uitvoering van genetische tests in het kader van bepaalde behandelingen, te kunnen formuleren. Met die criteria kan er een stramien uitgewerkt worden bestaande uit basisrichtlijnen met daarbij een gedetailleerde verklarende nota. Deze basisrichtlijnen kunnen vervolgens in wetteksten omgezet worden.
 
Gepubliceerde adviezen

Adviezen rond producten staan niet in onderstaande lijst maar kunnen op aanvraag verkregen worden. Klik hier voor adviezen rond wetgeving.

2017
Uitgebreide dragerschapsscreening in een reproductieve context. Naar een verantwoorde implementatie in de gezondheidszorg (HGR 9240) 

2014
Implementatie van niet-invasieve prenatale genetische screening van trisomie 21 (Syndroom van Down) in de Belgische zorgpraktijk (HGR 8912)
 
2012
Genetische zelftests (HGR 8714)
 
2011
Public Health Genomics in Belgium (HGR 8565)