Voorzitter
Prof. Patrick De Mol
 
Voorstelling
In het domein “Infectiebeheersing tijdens de zorgverlening” betreffen de activiteiten van de deskundigen van de HGR de preventie van infecties die in algemene zin tijdens de gezondheidszorg en meer in het bijzonder in de specifieke omgeving van de verzorgingsinstellingen kunnen opduiken.
De specifieke rol van wetenschappelijk adviesorgaan van de Raad in deze materie werd al aangehaald in 1946 in de "Loi sanitaire - Gezondheidswet". Deze rol werd versterkt met de publicatie in het Staatsblad van het Koninklijk Besluit van 26 april 2007. Het team voor ziekenhuishygiëne in elke instelling moet instaan voor de "implementatie van richtlijnen en aanbevelingen opgesteld door officiële instanties, zoals de Hoge Gezondheidsraad" (sic).
Dat heeft tot onmiddellijk zeer gunstig gevolg dat de actoren van de ziekenhuishygiëne bij de werkgroepen van de HGR betrokken worden, m.a.w. dat de deskundigen die in de verschillende (federale, gewestelijke en provinciale) platformen betrokken zijn, hun steentje kunnen bijdragen bij het uitwerken van de preventie en de beheersing van dit type infecties.
 
Gepubliceerde adviezen

Adviezen rond producten staan niet in onderstaande lijst maar kunnen op aanvraag verkregen worden. Klik hier voor adviezen rond wetgeving.

2019
Aanbevelingen inzake preventie, beheersing en aanpak van patiënten die drager zijn van tegen antibiotica multiresistente bacteriën (MDRO) in zorginstellingen (HGR 9277)
Aanbevelingen inzake de infectiepreventie en het beheer van warmtegevoelige endocavitaire endoscopen en medische hulpmiddelen (HGR 9446) (Mei2019)- Actualisatie en uitbreiding van de vorige aanbevelingen HGR 8355 – 2010
 
2018
Aanbevelingen inzake handhygiëne tijdens de zorgverlening (HGR 9344) (update) - (vorig advies HGR 8349) 
Aanbevelingen inzake de behandeling van het textiel van zorginstellingen (HGR 9444)

2017
Aanbevelingen inzake preventie, beheersing en aanpak van urineweginfecties tijdens de zorgverlening (HGR 8889)
Aanbevelingen voor de beheersing en preventie van Clostridium difficile-infecties in zorginstellingen (HGR 9345)
Brochure - Good practices voor sterilisatie van medische hulpmiddelen (HGR 9256)
Aanbevelingen inzake preventie, beheersing en aanpak van patiënten die drager zijn van tegen antibiotica multiresistente bacteriën (MDRO) in zorginstellingen (HGR 9277)
Aanbevelingen inzake het gebruik van lachgas-zuurstofmengsels (N2O ≤ 50%)  voor minimale sedatie in en buiten zorginstellingen (HGR 9299) 

2016
Preventie van risico's op besmetting met Mycobacterium chimaera bij het gebruik van heater-cooler units tijdens hartchirurgie onder extracorporale circulatie (HGR 9327)
Position paper: Oproep tot coördinatie voor een beter tuberculosebeleid in België: beschrijving van bedreigingen en voorstel tot oplossingen (HGR 9206)

2015
De problematiek van het cytomegalovirus bij de zwangere vrouw (HGR 9262)

2014
Practical recommendations to the attention of healthcare professionals and health authorities regarding the identification of and care delivered to suspected or confirmed carriers of highly contagious viruses (of the Ebola or Marburg type) in the context of an epidemic outbreak in West Africa (SHC 9188) (enkel beschikbaar in het Engels)
Toegang van geleidehonden tot ziekenhuizen (HGR 9156)
Aanbevelingen inzake behandeling van het linnen van verzorgingsinstellingen (HGR 8075) (update)

2013
Aanbevelingen betreffende de preventie van tuberculose in zorginstellingen (HGR 8579)
Aanbevelingen voor de beheersing van de postoperatieve infecties in het operatiekwartier (HGR 8573)

Aanbevelingen betreffende infectiebeheersing bij bouwen, verbouwen en technische werkzaamheden in zorginstellingen - Aanbevelingen voor interne en externe werknemers (HGR 8580) 

 
2011
Maatregelen te nemen naar aanleiding van de toename van carbapenemase producerende enterobacteriën (CPE) in België (HGR 8791)
Advies in antwoord op de vraag betreffende de hygiëne in de wachtzalen van de huisartsen en specialisten (HGR 8678)
Aanbevelingen betreffende de preventie van accidentele contacten met bloed en andere lichaamsvochten in de verzorgingsinstellingen (HGR 8429)
Aanbevelingen met betrekking tot de infectiebeheersing bij tandheelkundige zorgverlening (HGR 8363)
 
2010
Bacteriologische controles van de omgeving (HGR 8364)
Aanbevelingen inzake het onderhoud van flexibel warmtegevoelig endoscopisch materiaal en de preventie van infecties (HGR 8355)
Brochure - Aanbevelingen inzake het onderhoud van flexibel warmtegevoelig endoscopisch materiaal en de preventie van infecties (HGR 8355)
  
2008
Aanbevelingen i.v.m. de infectiebeheersing tijdens de verzorging buiten de verzorgingsinstellingen (thuisverzorging en/of op een kabinet) (HGR 8279)
Belgische aanbevelingen voor de beheersing en preventie van infecties met Clostridium difficile in acute ziekenhuizen en in woon- en zorgcentra (HGR 8365)
Brochure - Belgische aanbevelingen voor de beheersing en preventie van infecties met Clostridium difficile in acute ziekenhuizen en in woon- en zorgcentra (HGR 8365)
 
2006
Advies betreffende de mogelijkheid om gezelschapsdieren toegang te verlenen tot verzorgingsinstellingen, en over de effecten ervan op de gezondheid van de patiënten (HGR 8133)
Aanbevelingen voor sterilisatie (HGR 7848)
Aanbevelingen voor sterilisatie: brochure (HGR 7848)
 
2005
Advies van de HGR: gebruik van slecht ontsmette voorwerpen in het kader van het uitvoeren van handelingen die niet tot de geneeskundepraktijk behoren (HGR 8113)
Advies van de HGR: gebruik van slecht ontsmette voorwerpen in het kader van het uitvoeren van handelingen die niet tot de geneeskundepraktijk behoren - Bijlage 1 en 2 (HGR 8113)
Richtlijnen voor de beheersing en preventie van overdracht van methicilline-resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) in Belgische ziekenhuizen (HGR 7725)
Aanbevelingen inzake behandeling van het linnen van verzorgingsinstellingen (HGR 8075)
Aanbevelingen inzake het beheer van medisch verzorgingsafval (HGR 5109)
Aanbevelingen inzake het beheer van medisch verzorgingsafval: bijlagen 1 t/m 9(HGR 5109)
 
2004
Advies van de HGR betreffende de toegangsmogelijkheid voor geleidehonden op verschillende plaatsen (HGR 8069)
 
2003
Preventie van perinatale groep B streptokokkeninfecties (HGR 7721)
 
2002
Aanbevelingen ter voorkoming van Legionella-infecties in verzorgingsinrichtingen (HGR 7509)
 
2001
Advies van de HGR betreffende de te volgen handelswijze bij hospitalisatie van een verdacht of bewezen geval van pokken (HGR 7626)
 
2000
Eindadvies van de HGR betreffende het Cidex-incident (HGR 7404)
Aanbevelingen ter voorkoming van nosocomiale infecties patientenzorg (HGR 5303-3)
Aanvulling op het voorlopig advies van de HGR betreffende de CIDEX problematiek (HGR 7404)
Voorlopig advies van de HGR: aanbevelingen voor ziekenhuizen na het CIDEX incident en epidemiologische opvolging van de patienten (HGR 7404)
 
1998
Aanbevelingen voor het profylactisch gebruik van antibiotica in de heelkunde (HGR 5303-4)
 
1997
Hygiëne in de tandheelkundige praktijk (HGR 5303-12)
 
1996
Aanbevelingen voor de preventie van besmetting met tuberculose in verzorgingsinstellingen HGR 2818) -> vervangen door nieuw advies 8579

1995
Het onderhoud van endoscopisch materiaal en de preventie van infecties (HGR 5303-11)